ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנית גלעדי נגד ד"ר רוני מוסקונה :

ע"א 9908/05 - ג'

המערערת:
אילנית גלעדי

נ ג ד

המשיב:
ד"ר רוני מוסקונה

בקשה לעיון חוזר

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לביטול החלטתי לדחות את הערעור שבכותרת עקב העדר הפקדת ערבון.

1. המערערת הגישה בקשה לפטור מערבון בהליך שבכותרת. בהחלטתי מיום 25.1.06 דחיתי את הבקשה וקבעתי כי עליה להפקיד את הערבון תוך 21 יום מעת המצאת החלטתי, ולא – יידחה הערעור ללא צורך במתן הודעה נוספת. המערערת קיבלה את ההחלטה ביום 5.2.06 ולפיכך היה עליה להפקיד את הערבון עד ליום 26.2.06. ביום 26.2.06 הגישה המערערת לבית המשפט "בקשה דחופה לפריסת הערבון לתשלומים ולחילופין להארכת מועד להפקדת עירבון". הבקשה להארכת מועד נשלחה לבית המשפט באמצעות הפקסימיליה. בשעה 14:45 באותו יום התקשרו לב"כ המערערת ממזכירות בית המשפט והודיעו למזכירתה כי חסרות תגובות הצדדים לבקשה. עקב מחדל זה, לא קובלה הבקשה לרישום ולא הועברה לטיפולו של רשם. משלא הופקד הערבון במועד שנקבע, ומשלא הוגשה כדין בקשה להארכת מועד להפקדתו, בהחלטתי מיום 15.3.06 נדחה הערעור. ההחלטה הומצאה לב"כ המערערת ביום 19.3.06. ביום 21.3.06 הגישה המערערת בקשה לביטול ההחלטה. המשיב מתנגד לבקשה.

2. רשם בית המשפט מוסמך "להחיות" הליך אשר נדחה עקב אי הפקדת ערבון והדרך הדיונית הראויה לבקש זאת הינה באמצעות הגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ראו: בש"א 5822/05 לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' ירון אלמלם (טרם פורסם)). כאמור, הבקשה שלפני הוגשה זמן קצר לאחר שהחלטתי בדבר דחיית ההליך הומצאה לב"כ המערערת. לפיכך הבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד. השאלה היחידה שנותר לדון בה, היא, אם כן, היא האם בנסיבות העניין יש להיעתר לבקשה.

לצורך בחינת תוצאותיו של מחדל דיוני יש לבחון את מכלול האינטרסים המעורבים בעניין (ראו: בש"א 3780/98 גיא רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתיישבות חקלאית, פ"ד נב(3) 625). בקשה מסוג זו שלפני תתקבל מקום בו מתברר שלמחדליו של המבקש יש הסבר מניח את הדעת, כאשר לצורך כך נבחן הן הסברו של המבקש למחדל, הן השלכת קבלת הבקשה על בעל הדין שכנגד והן השלכת הבקשה על אינטרס הציבור. בבחינת הבקשה אף יש להתחשב בכך שסמכות הרשם לדחות הליך בשל אי הפקדת ערבון אינה סמכות שגרתית ויש לעשות בכלי זה שימוש רק כשהנסיבות מצדיקות זאת (ראו: ע"א 2237/01 טיראן עראידה נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נו(1), 865).

3. בענייננו, לטענת ב"כ המערערת, בשיחת הטלפון ממזכירות בית המשפט, אשר במסגרתה הודע לה על הצורך בתגובות יתר בעלי הדין, לא הובהר לה כי משמעות הדבר היא שללא תגובת הצד שכנגד, הבקשה לא תטופל ולא תועבר לעיונו של הרשם. עוד טוענת ב"כ המערערת כי ההנחיה לפיה יש לצרף את תגובות הצדדים לבקשה לא היתה ידועה לה. ב"כ המערערת טוענת כי היא סברה שהבקשה תועבר לעיונו של רשם גם ללא תגובות הצד שכנגד וכי הרשם ייתן הנחיות בעניין זה, והיא הבינה כי בקשתה לא הועברה ליעודה רק כשקיבלה את ההחלטה הדוחה את ההליך עקב אי הפקדת ערבון. גם אם אניח, לצורך הדיון לפני, כי לא נאמר לב"כ המערערת במפורש כי אי צירוף תגובת המשיב גורר את דחיית הבקשה מהמרשם, דומה שהיה עליה להסיק זאת מכך שהיא עודכנה על ידי המזכירות לגבי מחדל זה. יחד עם זאת, ב"כ המבקשת ניסתה להגיש את הבקשה בתוך המועד שנקבע להפקדת הערבון. כמו כן, הבקשה שלפני הוגשה זמן קצר לאחר שהומצאה לב"כ המבקשת ההחלטה על דחיית ההליך. בנסיבות אלה, אין בהתנהגות המבקשת משום זלזול בזמנו של בית המשפט אשר מצדיק את דחיית הבקשה. כמו כן, המשיב לא מצביע בבקשתו על אינטרס נגדי מסוים המצדיק את דחיית הבקשה. אוסיף, כי דחיית ההליך שבכותרת נעשה ביוזמת בית המשפט ולא ביוזמת המשיב, ומכאן שלא הוכח כי המשיב הסתמך על האיחור שחל בהפקדת הערבון או שנגרם לו נזק עקב כך. במצב דברים זה, בשקלול כלל נסיבות העניין, האינטרס של המערערת כי ההליך יישמע לגופו גובר על האינטרס של המשיב לדחיית ההליך. המזור למצב שלפני הוא, אם כן, לקבל את הבקשה תוך פסיקת הוצאות מתאימות.

התוצאה היא, שדין הבקשה להתקבל. לשם עמידה בחובת הפקדת ערבון בהליך זה, תפקיד המערערת ערבון בסך 20,000 ₪ תוך 15 יום מעת המצאת ההחלטה (ימי פגרה יבואו במניין). בהעדר הפקדה, לא יחודשו ההליכים בתיק והחלטתי מיום 19.3.06 תיוותר על כנה. המערערת תישא בהוצאות המשיב בבקשה זו בסכום כולל של 1,500 ₪ אשר ישאו הפרשי רבית והצמדה מעת המצאת החלטתי ועד ליום התשלום בפועל.

ניתנה היום, ב' באב בתמוז תשס"ו (27.7.2006).


מעורבים
תובע: אילנית גלעדי
נתבע: ד"ר רוני מוסקונה
שופט :
עורכי דין: