ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בשאר סראחנה נגד וירה סוטי :

בפני כבוד השופטת אוסילה אבו-אסעד

תובע

בשאר סראחנה

נגד

נתבעות

ת"ק 3442-08-12

1.וירה סוטי
2.הפניקס הישראלי חב' לביטוח ח.פ.520023158

וירה סוטי

נגד

  1. סראחנה בשארה
  2. אוסנת עיסא
  3. מנורה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

ענייננו בשתי תביעות שהוגשו, האחת לבית משפט זה והשניה לבית המשפט לתביעות קטנות בנצרת, שהדיון בהן אוחד, לבקשת הצדדים, בהתאם להחלטת נשיא בתי המשפט השלום במחוז הצפון, כבוד השופט ג'. אזולאי מיום 27.11.12 .

ביסוד שתי התביעות תאונת דרכים אחת שהתרחשה בכפר כנא ביום 27.6.12 ובה היו מעורבים רכביהם של מר בשאר סראחנה וגב' וירה סוטי. יצויין כאן שברכבו של מר סראחנה הנ"ל נהגה בעת הרלבנטית, ועל כך אין מחלוקת, הגב' אוסנת עיסא.

כתוצאה מן התאונה ניזוקו שני כלי הרכב ובהתאם להערכות שמאי שהוגשו לצורך זה, נאמד הנזק שנגרם לרכבו של מר סרחאנה בסך 18,242 ₪ בעוד שהנזק שנגרם לרכב ה של הגב ' סוטי נאמד בסך 5,622 ₪.

בגין הנזקים הנ"ל ובנוסף להם שכ"ט שמאים ועוגמת נפש, הוגשו שתי התביעות והדיון בהן אוחד כאמור.
הדיון המאוחד בשתי התביעה התקיים לפני אתמול ובמהלכו נשמעו עדויותיהן של הנהגות בשני כלי הרכב.

בנוסף, השמיעו ב"כ הצדדים את סיכומי טענותיהם וסוכם בין כל בעלי הדין כי ההכרעה בתיק תיעשה בדרך הפשרה, בהתאם להוראת סעיף 79א(א) לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984.

בזיקה להסכמה הנ"ל ולאחר שמיעת עדויותיהם של הנהגות בכלי הרכב, עיון במוצגי הצדדים ושמיעת סיכומי טענותיהם, מצאתי מקום לפסוק בתיקים לפשרה וכדלקמן:

בתא"מ 54389-07-12

אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ובהתאם הנני מחייבת את הנתבעות לשלם ביחד ולחוד לתובע את הסך של 8,500 ₪.

בנוסף לסך הנ"ל תשלמנה הנתבעות ביחד ולחוד לתובע את הוצאות המשפט בסך 365 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,700 ש"ח.

הסכומים המפורטים לעיל ישולמו תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

בת"ק 3442-08-12

אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ובהתאם הנני מחייבת את הנתבעים לשלם ביחד ולחוד לתובעת את הסך של 4,000 ₪.

בנוסף לסך הנ"ל ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובעת את הוצאות המשפט בסך 98 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 900 ש"ח.

הסכומים המפורטים לעיל ישולמו תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

המוצגים שהוגשו וסומנו ייסרקו בתיק.

ניתן היום, כ"ז סיון תשע"ג, 05 יוני 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בשאר סראחנה
נתבע: וירה סוטי
שופט :
עורכי דין: