ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמית בלולו נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

מבקשת

שולמית בלולו

נגד

משיבים

  1. עיד אל חמאיסה
  2. כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה בתחום הפה והלסת.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, ולאור המלצת המומחה בתחום האורטופדי למינוי מומחה פה ולסת, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הפה והלסת, עקב תאונת הדרכים מיום 12.6.10 (להלן – התאונה) .

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר יצחק הורוביץ, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפה והלסת, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין התאונה.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובע, לעבודת ה ולמקצוע ה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 13.3.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

קובע תזכורת פנימית ליום 1.12.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, י"ט סיון תשע"ג, 28 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שולמית בלולו
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: