ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דינה שטיין נגד גימנסיה תיכון למדעים ולאומנויות :

26 מאי 2013
לפני: כבוד השופט נוהאד חסן

התובעת:
דינה שטיין

-
הנתבעת:
גימנסיה בתי ספר תיכוניים על שם גולדנר בע"מ

החלטה

1. באי כח בעלי הדין ישלימו ביניהם את הליכי הגילוי והעיון במסמכים, וזאת באופן הדדי, תוך 30 יום מהיום.

2. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים.

3. ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 60 יום מהיום.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ הנתבעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

4. ב"כ הנתבעת יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, תוך 30 יום מיום קבלת התצהירים מטעם ב"כ התובעת.
עותק מהתצהירים ישלח ישירות לב"כ התובעת וזאת במסירה אישית, תוך אותו פרק זמן.

5. בעלי הדין יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים כי יהיו בפני בית הדין,שאם לא כן,לא יורשו להביא מסמך שלא צורף בעת הדיון ,אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד,אלא באישורו של בית הדין.

6. לא הוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה על הסף, עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1992. לא הוגשו תצהירי הנתבעת במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעת ב"כ הנתבעת להביא ראיות.

7. על המצהירים להתייצב לחקירה נגדית על תצהיריהם במועד ההוכחות שייקבע, ועל בעלי הדין לדאוג לכך, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד בכתב כי אין בדעתו לחקור את העד של הצד שכנגד, ובמקרה זה תצהירו של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד ,בד בבד עם הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו,בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד שיקבע,כאשר בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד,הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך של תצהיר,ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן.

9. ימי פגרה יובאו במניין הימים לצורך החלטתי זו.

10. התיק יובא לעיוני למעקב תצהירי התובעת ביום 5.8.13.

ניתנה היום, י"ז סיון תשע"ג, (26 מאי 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: דינה שטיין
נתבע: גימנסיה תיכון למדעים ולאומנויות
שופט :
עורכי דין: