ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובל חיים זילברשטין נגד גלובל דיגיטל בע"מ :

26 מאי 2013
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

התובע:
יובל חיים זילברשטין
ע"י ב"כ: עו"ד אייל לוי

-
הנתבעת :
גלובל דיגיטל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אליהו בן טובים

החלטה

לפני בקשת התובע (מס' 13) לזימונם של עדים שונים, על פי שתי קטגוריות : שלושה עדים אשר שמשו עובדים של הנתבעת ואשר אליבא דתובע, היו גם הם שותפים להסכם שבעל פה שנתגבש בין הנתבעת לבין התובע (ואותם עדים) ביחס לתנאי השכר שישולמו על ידי הנתבעת. המדובר במר פנחס צרפתי, מר יניב הירש ומר אורן אלדד. שני עדים נוספים הינם מנהליה של הנתבעת מר דנ יאל סוסן ומר ליונל אוחיון.

בהחלטה מיום 5.5.2013 הוריתי לנתבעת להודיע האם בכוונתה להעיד את שני מנהליה.

בתשובה הודיעה הנתבעת כי בכוונתה להעיד את מר דניאל סוסן ובמידת הצורך את מר ליונל אוחיון וכן הביעה התנגדותה להעדתם של 3 העובדים לשעבר , ולחלופין ביקשה כי ככל שיעידו, יוגשו תצהירי הנתבעת רק לאחר שתשמע עדותם.

לאחר שעיינתי בבקשה לזימון העדים, בתשובת הנתבעת, ובתגובת התובע לתשובה זו הנני מחליטה כדלקמן:

1. לאור הודעתה של הנתבעת בדבר כוונתה להעיד את מנהליה- יוגשו תצהיריהם על ידה. לפיכך אין צורך בזימונם לעדות על פי בקשת התובע.

2. אחת המחלוקות המהותיות לתיק זה נוגעת לטענת התובע בכתב תביעתו כי קיים בין הצדדים הסכם בעל פה שנכרת לאחר כריתת ההסכם בכתב שצורף לכתב ההגנה, כאשר ההסכמות נשוא הסכם שבעל פה זה, היו משותפות או מקבילות להסכמות עם 3 עובדים בכירים אחרים (הם , ככל הנראה 3 העדים שזימונם מבוקש כעת). הנתבעת חלקה על טענה זו ובין היתר טענה בסעיף 39 לכתב ההגנה כי הסכמים עם עובדים (סוכנים) אחרים אינם רלבנטיים וכי גם עמם לא נערך הסכם כטענת התובע.
בהמשך לכך ערכה כבוד השופטת שטיין את רשימת הפלוגתאות והמוסכמות אשר כללה הן פלוגתא בדבר קיומה של הסכמה שבעל פה לתשלום תוספת שכר (פלוגתא 1), והן את הפלוגתא בדבר זכאותו שלהתובע לעמלות בגין עסקאות שעשו עובדים אחרים (פלוגתא 3).

3. אם כן, הפלוגתאות מגלמות בתוכן את המחלוקות שבין הצדדים ובין היתר כפי שפורטו לעיל.
טענתה של הנתבעת לפיה אין רלבנטיות למוסכם עם אותם עובדים אחרים ולפיכך אין מקום לזמנם לעדות אינה מקובלת, שהרי גרסת התובע היא כי אותו הסכם בעל פה עם הנתבעת משותף לו ולאותם עובדים. לו תמנע העדת העדים האמורים, הרי שמשמעות הדברים , קבלת גרסתה של הנתבעת בדבר חוסר הרלבנטיות של ההסכמים עמם , ללא יכולת להפריכה, וזאת אין לקבל.

4. התובע מבקש להעיד את שלושת העובדים אליהם מתיחסת טענתו, כאשר לדבריו מר צרפתי סרב לתת עדותו בתצהיר באשר חתם על הסכם סודיות עם הנתבעת במסגרת הסכם פשרה בבית הדין, ואילו שני העדים האחרים סרבו ליתן תצהירים בשל חששם להקלע לעימות עם הנתבעת.
אשר למר צרפתי, חלוקים הצדדים על תוכנו ומשמעותו של הסכם הסודיות שנכרת בינו לבין הנתבעת. אשר לשני העדים האחרים- טוענת הנתבעת מעבר לאמור לעיל, כי הקימו עסקים מתחרים לעסקה של הנתבעת תוך הפרת חובותיהם כלפיה. כן טוענת כי למעשה המדובר בנסיון לייצר ראיות במסגרת עדותם.

5. כאמור לעיל , נראה כי עדותם של העדים האמורים רלבנטית ונדרשת לצורך הכרעה במחלוקות שבין הצדדים ואין בטענות הנתבעת בכדי לסתור זאת. עם זאת נראה כי אין צורך בהעדתם של 3 עדים כאשר מהותית נועדו להציג בפני בית הדין גרסה עובדתית אחת, הכל כמפורט בבקשת התובע עצמה.
בהתחשב בעובדה כי הסכם הסודיות עליו חתם מר צרפתי לא הוצג בפני בית הדין, ובהעדר אפשרות בשלב זה להכריע באשר למשמעותו , היקפו, והיותו עילה להמנעות מהעיד בפני בית הדין, לא יזומן מר צרפתי בשלב זה למתן עדות.
אין גם מקום, בשלב זה , לזימון "הכפול", הן של מר יניב הירש והן של מר אורן אלדד. התובע יודיע איזה מן העדים האמורים מבקש להעיד והזמנה לעדות עבורו תוצא על ידי בית הדין, על מנת שב"כ התובע ימסרנה לו במסירה אישית.
מובהר כי לא יהא בעדותו של העד משום מתן היתר להרחבת חזית טענות התובע בתביעתו.

6. בנסיבות הענין לא מצאנו גם לסטות מהחלטת כבוד השופטת שטיין באשר לאופן וסדרי הגשת התצהירים. הנתבעת לא הצביעה על טעם מיוחד החורג מעניינו של כל מקרה בו מוגשים תצהירי שני הצדדים ומוזמנים במקביל עדים למתן עדות בעל פה מטעם התובע. לפיכך תגיש הנתבעת תצהיריה בטרם תשמע עדותו של העד כאמור בסעיף 5 לעיל.
ככל שתחפוץ הנתבעת להתיחס לעדותו של העד מטעם הנתבעת, לאחר שתשמע אות ה, תפנה אל בית הדין בבקשה מתאימה.

7. בנסיבות הענין, ועל מנת לאפשר לנתבעת הערכות מתאימה להגשת תצהיריה לאור החלטה זו,מחד, ובהתחשב במועד הקבוע לדיון בתיק זה , מאידך, מוארך המועד להגשת תצהירי הנתבעת עד ליום 1.7.2013.

ניתנה היום, י"ז סיון תשע"ג, (26 מאי 2013), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יובל חיים זילברשטין
נתבע: גלובל דיגיטל בע"מ
שופט :
עורכי דין: