ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד תומר כהן :

בפני כבוד השופט אילן בן-דור
המאשימה
מדינת ישראל
נגד
הנאשמים

  1. תומר כהן
  2. שרון כהן


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד עפרה יעקב
הנאשמים בעצמם

פרוטוקול

הנאשמים:
קראנו את כתב האישום. שומעים שעלינו להחזיק את כתב האישום.

הנאשם 1:
מודים באשמה.
מענה לאישום:
לשאלת ביהמ"ש ס' א1 – מודים.
ס' א2 ו-3 – מודים.

הנאשם 1:
אני עדיין בהוצאת ההליך ויש פיתרון לבניה. אנחנו בתוך הליך עצמו ולוקח זמן וועדה. זה נמצא עכשיו במהנדסת לאישור. הגשנו תוכנית אחת וזה לא היה נכון ותיקנו והמהנדסת שהתקיימה פגישה בינה ובין ס. מהנדסת העיר. היא אומרת שיש פיתרון לבעיה.

ב"כ המאשימה:
אין שום בעיה שהם יקבלו את הזמן שלהם במסגרת גזה"ד.
אבקש הפסקה קצרה לשיחה.

הנאשמים:
קראנו את כתב האישום ואנ ו מוד ים במיוחס ל נו בכתב האישום.

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון במסגרתו הנאשמים יורשעו לפי הודייתם בכתב האישום ונבקש להטיל עלי הם את העונשים הבאים:
קנס כספי בסך 3,000 ₪ לכל אחד מהנאשמים שישולם ב-6 תשלומים החל מיום 15/6/13.
צו הריסה דחוי לֹ -9 חודשים כלומר יכנס לתוקף ביום 22/2/14 אלא אם עד אז, יתקבל היתר כדין.
צו לרישום הצו בטאבו.
ההסדר משקף רף ענישתי נוהג בשים לב למתחם ולעונש מתאים לנאשמים,
הנאשמים:
מאשרים את פרטי ההסדר

הערת ביהמ"ש:
ביהמ"ש מודיע לצדדים כי אינו צד להסדר הטיעון אינו כפוף לו ולא קשור במה שביקשה התובע ת לעניין העונש

הנאשמים:
אני מאשרים את פרטי ההסדר ומודע ים לכך שבית המשפט לא כפוף לו. קרא נו את כתב האישום ואנ ו מוד ים במיוחס ל נו בכתב האישום.


הכרעת דין

עפ"י הודייתם, אני מרשיע את הנאשמים במיוחס ל הם בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום י"ג סיון תשע"ג, 22/05/2013 במעמד הנוכחים.

אילן בן-דור, שופט
הצדדים:
נבקש לאמץ את הסדר הטיעון גם לעניין העונש.

הנאשמים:
אין לנו מה להוסיף לענין העונש.


גזר דין

הנאשמים הורשע ו, עפ"י הודייתם בעבירות על הסעיפים 145 (א)(2) , 204, 208 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 .
בלי למצות, אציין, שמדובר בבניה של רצפת בטון, מחסן פלסטיק ותוספת מעל למותר כמתואר בכתב האישום שאינה על פניה תוצאה של היסח דעת בלבד.
הודייתם נ יתנה בהסדר טיעון.
לאחר שבחנתי את פרטי ההסדר, לרקע הנסיבות וההלכה הנוהגת בדבר מעמדם של הסדר טיעון הנני מאמצו הנני גוזר על הנאשמים כדלהלן:
קנס כספי על הנאשם 1 – בסך 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 15/6/13 , ועד לכל 15 בחודש עוקב עד גמר התשלום. היה ואחד השיעורים לא ישולם במועד, תעמוד יתרתו לפירעון מיידי.
קנס כספי על הנאש מת2 – בסך 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מיום 15/6/13 , ועד לכל 15 בחודש עוקב עד גמר התשלום. היה ואחד השיעורים לא ישולם במועד, תעמוד יתרתו לפירעון מיידי.
צ ו הריסה לבניה נשוא האישום (שנעשתה ללא היתר) לביצוע על ידי הנאש מים. מועד כניסתו לתוקף יהיה ביום 22/2/14 אם עד אז יתקבל היתר בניה כדין יבוטל הצו. אם יתקבל היתר זמני ידחה הצו לתקופת ההיתר הזמני .
צו לרישום צו ההריסה בלשכת רישום המקרקעין או לשכה הרלבנטית. על המאשימה למסור הודעה מתאימה לרשם או לגורם הרלבנטי.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 45 יום מהיום.

ניתן והודע היום י"ג סיון תשע"ג, 22/05/2013 במעמד הנוכחים.

אילן בן-דור, שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: תומר כהן
שופט :
עורכי דין: