ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר קומנובסקי נגד בנק הפועלים :

בפני כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון

מערער

אלכסנדר קומנובסקי

נגד

משיב

בנק הפועלים

פסק דין

בפני ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל (הגב' איה מחאג'נה קרמאן) מיום 15/4/13 בתיק הוצאה לפועל 02-XX472-12-2 במסגרתה דחתה רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה את בקשתו של המערער מיום 11/4/13 לביטולן של הגבלות על רישיון הנהיגה של המערער, הגבלה על יציאתו מן הארץ וכן דחתה בקשתו של המערער להפחתת צו החיוב בתשלומים הקבוע בתיק ההוצאה לפועל.

הרשמת הנכבדה קבעה בהחלטתה נשוא הערעור כי בעניין בקשת המערער לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה שלו, הוא מופנה להחלטתה המפורטת מיום 12/3/13 ועליו לפעול בהתאם לאמור באותה החלטה. עוד קובעת הרשמת הנכבדה באשר לביטול ההגבלה על יציאת המערער מן הארץ, כי על המערער להגיש לעיונה בקשה מפורטת בלווית אסמכתאות הכוללת את יעד הנסיעה, מטרתה , מועד הנסיעה ומקור המימון לה והבקשה תידון בהתאם. אשר לבקשת המערער להפחתת צו החיוב בתשלומים קובעת הרשמת הנכבדה בהחלטתה נשוא הערעור כי היא אינה מוצאת בנימוקי הבקשה את שינוי הנסיבות המהותי אשר יצדיק שינוי צו החיוב אשר נקבע למערער.

המערער טוען בערעורו אשר בפני, באופן כוללני במיוחד וללא אסמכתאות נילוות כלשהן, כי הוא זקוק לרישיון הנהיגה שלו לצורך עבודתו כנהג וכי הוא אינו יכול לשלם את צו החיוב בתשלומים אשר נקבע לו וכי אמו חולה ונמצאת בחו"ל והיה וחלילה תחלה האם הוא לא יוכל לנסוע ולבקרה.
עוד ביקש המערער לקיים דיון במעמד צד אחד בפני בית המשפט על מנת להסביר את עיקרי ערעורו.

דיון :

לאחר שעיינתי בערעור, אני עושה שימוש בסמכותי לדון בו בהעדר הצדדים וללא צורך בתגובת המשיב, כפי שיובהר להלן.

כבר בראשית הדברים יאמר כי מאחר ומדובר בהחלטה נשוא הערעור העוסקת בין היתר בהגבלת יציאתו של המבקש מן הארץ, ניתן ללכת כברת דרך לקראת המערער ולקבוע כי קיימת זכות ערעור ואין צורך בהגשת בקשת רשות ערעור בגינה של החלטה בעלת אופי מינהלי דוגמאת זו אשר הינה נשוא ערעור זה.

וראה בעניין זה האמור בספרו של כבוד השופט בר אופיר "הוצאה לפועל הליכים והלכות" מהדורה שביעית בעמ' 112.

אשר להחלטת רשמת ההוצאה לפועל גופה- לא מצאתי כי יש להתערב בה, ויובהר.

כעולה מהחלטות קודמות בעניינו אותן צירף המערער, למערער נקבע צו חיוב מודרג בתשלומים על מנת לפרוע את החוב נשוא תיק ההוצאה לפועל. נקבע למערער צו חיוב ע"ס 400 ₪ לשלושה חודשים ולאחר מכן נקבע כי צו החיוב יעלה ויעמוד ע"ס של 1000 ₪ לחודש. המבקש עשה דין לעצמו, לא ציית להחלטת רשם ההוצאה לפועל ושילם סך של 400 ₪ אף כאשר חלפו שלושת החודשים האמורים ומשכך נצברו לחובתו פיגורים.
כאשר הוטלו הגבלות על המערער במסגרת תיק ההוצאה לפועל, הוא פנה אל רשמת ההוצאה לפועל בבקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה שלו וזו הורתה לו מפורשות ביום 12/3/13 על תשלום פיגוריו כתנאי לביטול ההגבלה על רשיון הנהיגה שלו. המערער, שלא זו בלבד שעשיית הדין העצמית שלו , היא אשר הובילה לצבירת פיגורים ולהגבלות, לא השלים עם החלטת הרשמת הנכבדה, בחר שוב שלא לשלם את פיגוריו ופנה שוב בבקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.
במצב דברים זה, בדין הפנתה הרשמת הנכבדה את המערער להחלטתה המפורטת בעניין זה מיום 12/3/13, החלטה אשר הפכה חלוטה. למערער אשר לא ציית להחלטותיה של הרשמת הנכבדה ובמו ידיו הביא את עצמו למצבו הנוכחי, אין להלין אלא על עצמו בלבד. משכך דין טענתו בעניין זה להידחות.

אשר לבקשה לביטול ההגבלה על יציאת המערער את הארץ- הרי שלא ברור על שום מה הוגש הערעור. רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה הורתה למערער מפורשות כי אין לבטל בצורה גורפת את ההגבלה, אלא שכאשר יחפוץ המערער לצאת את הארץ, יגיש בקשה ספ ציפית המלווה באסמכתאות וזו תידון בהתאם. אין מקום להתערב בהחלטה זו ולא מצאתי כל עילה שבדין לביטול ההגבלה על יציאת המבקש מן הארץ בצורה גורפת, על אחת כמה וכמה כאשר המבקש אינו מציית להחלטות רשמת ההוצאה לפועל ואינו עומד בצו החיוב בתשלומים אשר הושת עליו בתיק ההוצאה לפועל, כסדרו. אף טענת המערער בעניין זה דינה דחייה.

אשר לבקשה להפחתת צו החיוב בתשלומים – גם כאן לא מצאתי כי יש להתערב בהחלטת רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה , משזו לא מצאה בבקשה המערער את שינוי הנסיבות המהותי אשר יצדיק הפחתת הצו. כאמור למערער ניתן צו חיוב מודרג ובאם בחר שלא לנצל את ההזדמנות אשר ניתנה לו להסדרת החוב בצורה מודרגת ונוחה, אין לו להלין אלא על עצמו בלבד.

סוף דבר, לא מצאתי כי יש מקום להתערב בהחלטת רשמת ההוצאה לפועל הנכבדה נשוא הערעור ולפיכך הערעור נדחה.

על אף שהיה מקום בהחלט לחייב את המערער בהוצאות אל נוכח התוצאה אליה הגעתי, הרי שלפנים משורת הדין ומפאת העובדה כי לא נדרשה תשובת המשיב, איני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, י"א סיון תשע"ג, 20 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר קומנובסקי
נתבע: בנק הפועלים
שופט :
עורכי דין: