ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית נתניה נגד ניסן אוזן :

בפני כבוד השופטת בדימוס ריבי צוק
המאשימה
עירית נתניה
נגד
הנאשם
ניסן אוזן

בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום.

פרוטוקול

בית המשפט מקריא לנאשם את כתב האישום.
הנאשם:
אני מודה בעובדות כתב האישום.
השארנו פתק לפקח כי זה היה בזמן חפיפה של תו הנכה. הרכב משמש נכה. אני גם הייתי ברכב.
מבקש להתחשב לפנים משורת הדין. תאריך הנפקת הדוח הוא 4 ימים לפני תאריך הנפקת התעודה.
אני מציג את תג החניה החדש שהונפק המציין שהוא בתוקף מיום 27.3.11, הדוח נרשם בגין העבירה מיום 23.3.11.

ב"כ המאשימה:
במועד רישום הדוח הוראות התמרור כפי שעמדו בתוקפן הסבירו כי תמרור זה מיועד אך ורק לחניה לרכב של נכה שהוא משותק רגלים. בהתאם לכך, ניתן פסק דין בבית משפט השלום בירושלים בעניין דוד רותם נ' מ"י ולאחר מכן בבית משפט המחוזי בירושלים על אותו ענין, לפיו אין חובה להציג את תג הנכה המקורי בעת חניה ליד תמרור הנכה, אולם על מנת שחניה זו תשמש הגנה לנכה עליו להוכיח כי הוא נכה ברגליו. להשלמת התמונה יצויין כי לאחר רישום הדוח שונו הוראות התמרור וכיום תמרור זה מתיר לכל נכה להחנות את רכבו ליד התמרור ובלבד שיציג את תו הנכה המקורי התקף לרכב שחונה. בין כך ובין כך לנאשם אין הגנה ובנסיבות אלו מתבקש בית המשפט להרשיעו.


הכרעת דין

הנאשם מודה בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, ולפיכך אני מרשיעה את הנאשם בעבירה על סעיף 5(ד)(16) לחוק העזר לנתניה (העמדת רכב וחנייתו), תשכ"ה – 1965.

כמפורט בהרחבה בדברי ב"כ המאשימה, הנאשם עבר את העבירה באשר החנה את מכוניתו, שבאותו מועד באופן פורמלי לא היתה בעלת תו חניה לנכה, במקום המיועד לחניה של נכה משותק רגלים, וזאת כאשר המכונית איננה משמשת נכה כאמור.


ניתנה והודעה היום י' סיון תשע"ג, 19/05/2013 במעמד הנוכחים.

ריבי צוק, שופטת בדימוס

ב"כ המאשימה לעונש:
חוזר על דברי דלעיל.

הנאשם לעונש:
אני הסעתי באותו המועד את אימי, שהיא בעלת תג החניה לנכה. מדובר בחניה ליד תחנת הרכבת.

גזר דין

הנאשם הורשע לאחר שהחנה את מכוניתו, המשמשת להסעתה של אימו, בעלת תג חניה לנכה, בחניה המיועדת לחנית נכים.

אין ספק כי בנסיבות העניין, מהבחינה הפורמלית, נעברה עבירה. זאת הן משום שאימו של הנאשם איננה נכה משותקת רגלים, כאשר על פי הוראת התמרור שהיתה תקפה במועד מתן הדוח, חניה במקום היתה מותרת לנכה משותק רגלים בלבד, והן משום שתג חניה קודם שהונפק לאימו של הנאשם פקע כתוצאה מחילופי מכוניות, והתג החדש הונפק רק 4 ימים לאחר מועד רישום הדוח

לאחר שקראתי את כתב האישום ובחנתי את השיקולים שהובאו בפני, אשר בבסיס ההסכמות אליהם הגיעו הצדדים בהסדר הטיעון , מצאתי כי הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים סביר. אשר על כן אני מאמצת את עסקת הטיעון וגזרת על הנאשם קנס בסך של ____ ₪ או ___ ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם בתוך 30 יום מהיום.
הקנס ישולם ב- __ תשלומים חודשיים שווים ורצופים, תשלום ראשון עד ליום __ . לא ישולם תשלום במועדו יעמוד כל הקנס לפרעון מיידי.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתן והודע היום, , במעמד ב"כ המאשימה והנאשם.

----------------------
ריבי צוק, שופטת


מעורבים
תובע: עירית נתניה
נתבע: ניסן אוזן
שופט :
עורכי דין: