ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חמוד עמראן נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית כהן

תובע

חמוד עמראן

נגד

נתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ

הודעה

בהמשך להחלטת כבוד השופט עמית כהן ניתנת הודעת המזכירות הבאה:

מאחר ונכותו הרפואית של התובע נקבעה עפ"י דין, אני מורה כדלקמן:
ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 20.1.14 בשעה 09:30.
לישיבת קדם המשפט ולכל ישיבה נוספת יתייצב התובע, באופן אישי.
בעלי הדין ישלימו בתוך 45 יום מהיום ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 60 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות. בתגובה יציין המשיב את מספר הבקשה.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד תוך 90 יום מהיום, עם העתק ישירות לב"כ נתבעת.
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש תוך 120 יום לאחר מכן, עם העתק ישירות לב"כ תובע.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: טפסי 106, עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, העתק תלושי שכר של 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
המזכירות תודיע.


מעורבים
תובע: חמוד עמראן
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: