ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת ש.א.נ.י. 2010 בע"מ נגד רביע עודה :


בפני כבוד השופטת מירב קלמפנר נבון

מבקש

רביע עודה

נגד

משיבה

קבוצת ש.א.נ.י. 2010 בע"מ

החלטה

עיינתי בבקשת המבקש לביטול העיקול על חשבון העו"ש וכן בתגובת המשיבה.

המבקש טוען כי ממילא אין בחשבון כספים אשר יתפסו במסגרת העיקול, אין בו פקדונות או חסכונות וכי החשבון מתנהל ביתרת חובה. הנזק אשר עתיד להיגרם, לטענת המבקש כתוצאה מן העיקול הינו העמדת מלוא התחייבויותיו של המבקש לפרעון מיידי , בידי הבנק.

המשיבה טוענת כי אין מקום לביטול העיקול על חשבון המבקש והציעה כי המבקש יפקיד בתיק ביהמ"ש את קרן החוב ובכך יאוזנו כראוי האינטרסים הנוגדים של הצדדים.

לאחר עיון בבקשה, אכן אין מקום לביטולו של העיקול על חשבון העו"ש של המבקש, אלא כנגד הפקדת ערובה הולמת. המשיבה מסתפקת בקרן החוב אשר תופקד לתיק ביהמ"ש ולטעמי זהו פתרון מאוזן כראוי. כך תהא בידי המשיבה ערובה מתאימה ולמבקש לא יהא כל קושי להפקיד את קרן החוב, כעולה מבקשתו והדבר לא יצור לו קשיים ביחסיו עם הבנק. יצוין ויודגש כי טענותיו של המבקש בדבר התנהלות חשבונו ביתרת חובה, העדרם של חסכונות או פיקדונות, עשוי להותיר את המשיבה בפני שוקת שבורה, אם וכאשר תתקבל תביעתה בסופו של יום.

משכך , נדחית בשלב זה הבקשה לביטול העיקול על חשבון העו"ש של המבקש.
המבקש יהא רשאי להפקיד את קרן החוב בסך 2800 ₪ בקופת בהמ"ש וככל שיעשה כן, יודיע על כך לתיק ביהמ"ש והעיקול על חשבון העו"ש שלו יבוטל.

ניתנה היום, ז' סיון תשע"ג, 16 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קבוצת ש.א.נ.י. 2010 בע"מ
נתבע: רביע עודה
שופט :
עורכי דין: