ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוריס צדקה נגד א. ספיד כח אדם (2008)בע"מ :


בפני כבוד הרשם יוסף בן-חמו

מבקשת
א. ספיד כח אדם (2008)בע"מ

נגד

משיבים

  1. דוריס צדקה
  2. יעקב דלל
  3. יצחק דקל
  4. שלמה דלל
  5. רונית מלכי

החלטה

לפניי בקשה לדחיית התובענה על הסף בשל היעדר סמכות מקומית, אשר הוגשה על ידי הנתבעת, א. ספיד כח אדם (2008) בע"מ (להלן: "המבקשת").

על פי הנטען בכתב התביעה, עניינה של התביעה נשוא הבקשה שבפניי הינה ביטולו של הסכם מכר שנחתם ביום 10/08/10 (להלן: "ההסכם") עקב הפרות יסודיות חוזרות ונשנות של הנתבעת את תנאי ההסכם, כאשר, בין היתר, לא שילמה, כמתחייב על ידה על פי ההסכם, את מס השבח בגין העסקה, תוך כדי התנהלות חסרת תום לב וגרימת נזקים לתובעים.

נימוקי הבקשה:
המבקשת טענה כי יש לדחות את התביעה על הסף מאחר שהמקרקעין נשוא התביעה נמצא ים באזור שפרעם והסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת בעניינה נתונה לבית המשפט באזור חיפה וסביבתה .
לחילופין, לטענתה, אם ימצא בית המשפט לנכון להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך, קרי בית המשפט המחוזי בחיפה, יש ליתן לה ארכה להגשת כתב הגנה מטעמה .

טענות המשיבים:
המשיבים טענו כי יש לדחות את הבקשה על הסף מאחר שהיא לא נטענה בהזדמנות הראשונה, למרות שהמבקשת יכולה היתה להגישה במספר הזדמנויות קודמות. לטענתם, המבקשת אף עשתה שימוש לרעה בהליכי בית משפט על מנת למשוך ולהאריך את ההליכים בתיק באמצעות הגשת בקשות שונות למתן ארכות להגשת כתב הגנה ו/או בקשות להתפטר מייצוג, אשר לא הועברו בשום שלב לתגובתם, וזאת במקביל להגשת בקשתם למתן פסק דין בהיעדר הגנה, והתיק נגרר כבר כמעט שנה ועל כן רכש בית משפט זה את סמכותו לדון בתובענה.
לחילופין, טענו המשיבים כי היה ובית המשפט ימצא כי אין התובענה מצויה בסמכותו המקומית, יש להעבירה לבית המשפט המוסמך ולחייב את המבקשת בהוצאות ושכ"ט עו"ד בגין התנהלותה והסחבת שבה נקטה.

דיון:
בהתאם לתקנה 101(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מוסמך בית המשפט לדחות על הסף תביעה מחמת חוסר סמכות (עניינית או מקומית). יחד עם זאת, בית המשפט לא ייעתר לבקשה לדחיית התובענה מחמת חוסר סמכות אם נראה לו שיש להעביר את העניין לבית המשפט או לבית הדין המוסמך לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

בהתאם להלכה הפסוקה, נתבע המבקש להעלות טענה של חוסר סמכות מקומית חייב להעלותה "בהזדמנות הראשונה" שניתנה לו לטעון טענותיו ובאם לא עשה כן לא יבדוק בית המשפט מיוזמתו אם הוא מוסמך, מבחינת המקום, לדון בתביעה ולא תתקבל מחאה מאוחרת והנתבע נתפס כ מי שהסכים בשתיקה לסמכות המקומית.
עוד נפסק כי העלאת טענת חוסר סמכות בכתב ההגנה עשויה להיחשב לטיעון "בהזדמנות הראשונה", אף אם כתב ההגנה אינו המסמך הראשון אשר הוגש בתיק על ידי הנתבע, והכל בתנאי ש הטענה הוצגה בטרם החל הדיון בתיק.

הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית הועלתה בענייננו על ידי הנתבעת בבקשה נפרדת ועצמאית עובר להגשת כתב הגנה מטעמה. הנתבעת אמנם הגישה עובר להגשת הבקשה שבפניי מספר בקשות למתן ארכות להגשת כתב הגנה ו/או בקשות לשחרור מייצוג, אולם הגשת בקשות להארכת מועד להגשת כתב הגנה אינן נחשבות לדיון לגופו של עניין, על כן, עומדת לנתבעת הזכות לטעון בנוגע לסמכות המקומית.

מאחר שמקום המקרקעין נשוא ההסכם הוא בשפרעם, הרי שהסמכות המקומית לדון בתביעה מסורה לבית המשפט המחוזי בחיפה.
יחד עם זאת, איני רואה לנכון לסלק את התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית, שכן הלכה היא כי מקום שניתן לתקן את הפגם ולא לסלק את התובענה יש לעשות כך. מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ודי בכך שקיימת אפילו אפשרות קלושה שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שאותו הוא מבקש כדי שהתביעה לא תימחק באיבה. לפיכך, ומאחר שבענייננו ניתן בנקל לתקן את הנדרש בדרך של העברה שיפוטית ראיתי לעשות כך והעביר את התובענה לבירור לבית המשפט המחוזי במחוז חיפה, לו נתונה הסמכות המקומית לדון בתובענה.

אני פוסק הוצאות בגין הליך זה בסך 2,500 ₪ שישולמו לפי התוצאות בתיק העיקרי.

ניתנה היום, ז' סיון תשע"ג, 16 מאי 2013, בהעדר הצדדים.

יוסף בן-חמו, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת
יוסף בן-חמו, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת


מעורבים
תובע: דוריס צדקה
נתבע: א. ספיד כח אדם )2008)בע"מ
שופט :
עורכי דין: