ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזיז אבו סיאם נגד פהד אלהוזייל :

בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ

תובעים

עזיז אבו סיאם

נגד

נתבעים

פהד אלהוזייל

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ביום 8/4/13 3 לפיה התקבלה תביעתו של התובע והנתבע חוייב לשלם לתובע סך של 17,819 ₪ .
הנתבע הגיש בקשה, בצירוף תצהיר מטעמ ו וז את באשר לנימוקים המצדיקים, לדעתו את ביטול פסק הדין שניתן בהעדר ו. לטענת הנתבע, אשר נתמכה בתצהיר, אי התייצבות לדיון נבע מהעובדה כי לא קיבל לידיו עותק של כתב התביעה ושל ההזמנה לדין.
עיון במסמכים המצויים בתיק בית המשפט, מלמד כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה תוך המועדים הקבועים לכך.
בקשת הנתבע לביטול פסק הדין, הועברה לתגובת התובע, אשר התנגד בתוקף ךביטול פסק הדין בטענה כי לנתבע אין הגנה טובה וכן כי הוא ידע על התביעה ועל מועד הדיון.
בית המשפט מביע מורת רוח מהתנהלותו של הנתבע. הנתבע לא נתן הסבר מניח את הדעת, כיצד יתכן כי דבר הדואר אשר נשלח לכתובתו לא נדרש. הנתבע לא הכחיש כי הכתובת שנמסרה ע"י התובע, הינה אכן כתובתו.
מאידך, בחינת כתבי הטענות מלמדת כי אין לומר, במקרה זה כי טענות ההגנה של הנתבע, הינן קלושות.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתצהיר שצור ף אליה ולאחר ששקלתי את האינטרסים השונים של הצדדים, אני סבורה שיש לאפשר לנתבע להוכיח את טענותיו בבית המשפט ולאפשר ל ו את יומ ו תוך חיוב ו בהוצאות בשל אי התייצבות ו לדיון, וזאת היות ודבר הדואר נמסר לו והנ"ל לא דרש אותו, בסך של 500 ₪ ללא כל קשר לתוצאות ההליך וזאת עד ליום 7/6/13.

סוף דבר
פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ביום 8/4/13 יבוטל, כפוף לתשלום הוצאות התובע בסך של 500 ₪. יודגש, ככל שהתובע לא ישלם הוצאות אלו עד ליום 7/6/13 ייוותר פסק הדין על כנו.
אני קובעת להוכחות ליום 17/6/13 בשעה 9:15 . ככל שהנתבע לא ישלם את הוצאות המשפט בסך של 500 ₪ עד ליום 7/6/13 יבוטל מועד ההוכחות.

ניתנה היום, ז' סיון תשע"ג, 16 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עזיז אבו סיאם
נתבע: פהד אלהוזייל
שופט :
עורכי דין: