ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל כהן נגד מדינת ישראל - משרד החינוך :

בפני כבוד השופטת אנה שניידר

מבקש

רפאל כהן

נגד

משיבה

מדינת ישראל - משרד החינוך

פסק דין

1. עניינו של ההליך שלפנינו, מתן צו מניעה כנגד השעיית בנו של המבקש מבית הספר קיבוץ ראשית בירושלים (להלן- ביה"ס) , ופגיעות אחרות שנעשו, לטענתו, כלפי בנו , וכן להורות על שילוב בנו במסגרת יום לימודים תוך עמידה בתנאים נוספים שפירט המבקש בבקשתו.

עוד מבקש המבקש, מתן צו עשה אשר יורה על פתיחת המים בברזיית בית הספר, החלפת מ תקן המים הקרים, הצבת תנורים או מזגנים בכיתות , וכיוצא באלה.

בנוסף, מבוקש לפטר מתפקידה את מנהלת ביה"ס, הגב' תמר פרידמן בן שלום .

2. בתגובתה לבקשה טוענת המשיבה (להלן- המדינה) לסילוק ההליך על הסף, בין היתר, מחמת היעדר עילה, היעדר סמכות עניינית , ואי מיצוי הליכים עובר להגשת התובענה.

3. לטענת המדינה, בכל הנוגע לבקשות לביטול החלטות מקצועיות שנתקבלו בנושאים חינוכיים בעניין בנו של המבקש אין בית משפט זה בעל הסמכות העניינית לדון בבקשה כי אם בית המשפט לעניינים מנהליים , מכוח הוראות סעיף 3 לתוספת הראשונה ל חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס- 2000 (להלן - החוק).

4. אשר לבקשה למתן צו עשה טוענת המדינה , כי ככל שבקשה זו מופנית כנגדה היא נעדרת עילה מהטעם כי מדובר בעניינים הנוגעים לפיתוח ותחזוקת מוסדות חינוך, אשר הינם בסמכות הרשות המקומית.

5. בנוסף לאמור, ט וענת המדינה כי דין הבקשה להידחות מהטעם שהמבקש לא מיצה את ההליכים העומדים לרשותו בכל הנוגע לבקשותיו השונות , לפני פנייה לערכאות.

6. המבקש מתנגד לבקשה.
לטענתו, בידו עילת תביעה הואיל ומדובר בפגיעה חמורה בזכויות של בנו וכל חפצו הוא למנוע את העוול שנעשה לבנו, וזו הסיבה להגשת ההליך בפני בית משפט זה .

בנוגע לטענת היעדר מיצוי ההליכים טוען המבקש , כי ניסה פעמים רבות להיפגש עם מנהלת בית הספר או המפקחת - אולם נענה בסירוב.
לדבריו, הוא מיצה גם את ההליכים בנוגע לפיטורי המנהלת ופנה בעניין זה למשרד החינוך - אך גם פנייתו זו לא נענתה.

7. יצוין, כי בנוסף לתגובתו הגיש המבקש, ביום 5.5.2013 , בקשה נוספת למתן צו מניעה לפיו לא יושעה בנו מבית הספר עד לסיום ההליכים , ויוחזר ללמוד ליום לימודים רגיל עד השעה 15:00.

8. לאחר עיון בכל טענות הצדדים , הגעתי למסקנה כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בבקשות המבקש , ובנסיבות אלה - דין התביעה סילוק על הסף , מן הנימוקים שיפורטו להלן.

9. סעיף 5(1) לחוק קובע:

" 5. בית המשפט לעניינים מנהליים ידון באלה -
(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בעניין המנוי בתוספת הראשונה... "

פרט 3 לתוספת הראשונה קובע כי בית המשפט לעניינים מנהליים ידון בין היתר בענייני:

" חינוך- החלטה של רשות בענייני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר....:"

10. מפרט 3 האמור עולה , כי ענייני "חינוך" צריכים להתברר באופן בלעדי בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, ובכלל זה כל ההחלטות המתקבלות בתחום החינוך , למעט החלטות ממשלה ב עניינים הקשורים לתקצוב, מערכות לימודים , שאינם מעניינו של ההליך שלפנינו.

11. בתובענה שלפנינו תוקף ה מבקש החלטות שנתקבלו בעניינו של בנו על ידי הצוות הפדגוגי , והחלטות אלה נכנסות תחת הגדרת "החלטה של רשות בענייני חינוך".
לפיכך, מסורה הסמכות הבלעדית לדון ב תקיפתן לבית המשפט לעניינים מנהליים ולא לבית משפט זה .
. על כן, בית משפט זה מנוע מלדון בתובענה , ודין התביעה להידחות מחוסר סמכות עניינית.

לפנים משורת הדין - אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ה' סיון תשע"ג, 14 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל כהן
נתבע: מדינת ישראל - משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: