ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל כהן נגד עירית ירושלים :

בפני כבוד השופטת מירית פורר

תובע

רפאל כהן

נגד

נתבעת

עירית ירושלים

החלטה

לנוכח המחלוקת בין המומחים מטעם הצדדים, ולאחר שניתנה לצדדים האפשרות להודיע עמדתם בעניין, הגעתי לכלל מסקנה כי יש למנות מומחה מטעם בית המשפט לצורך בחינת שיעור נכותו של התובע. לפיכך אני ממנה את ד"ר מריו אייכנבלט כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה. על המינוי יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, ובכלל זה הוראת תקנה 130(ב) לתקנות.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי נוכח האירוע, ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנכות בה לוקה התובע.
אם לוקה התובע כיום בנכות יציין המומחה לאיזו תקופה ומהו שעור אחוז הנכות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהא התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומה עלותם המשוערת של הטיפולים לפי המחירים היום?
מהן מגבלותיו התפקודיות של התובע אם בכלל במיוחד בשים לב לעבודתו?
האם היה התובע בתקופת אי כושר, אם כן, לכמה זמן?
הצדדים יישאו בשכרו של המומחה, כמימון ביניים, בשני חלקים שווים. שכ"ט המומחה יהיה בגובה 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.
הצדדים יעבירו את הסכום ישירות למומחה לא יאוחר מ- 45 יום מהיום ולאחר שיעביר המומחה את האישורים הנדרשים בכדי שיועבר אליו התשלום, וכן ימציאו העתק מהודעת התשלום לצד שכנגד.
ככל ששכה"ט לא ישולם במועד, יחוייבו הצדדים בהוצאות לטובת אוצר המדינה. אם התובע לא ישלם את חלקו בסכום במועד שנקבע – תישקל האפשרות להפעיל בעניינו את הסנקציה שבתקנה 131(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אם הנתבעת לא תעשה כן, עלול הדבר להביא לחיוב בהוצאות.
המומחה יודיע לב"כ הצדדים ולבית המשפט את המועד שנקבע לבדיקת התובע וימנע מבדיקתו כל עוד לא שולם שכר הטרחה. במידה שהתובע לא יתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט.
הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 30 יום מיום קבלת חוות דעת, או להודיע עד לאותו מועד, כי אין בכוונתם לשלוח שאלות הבהרה למומחה. המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 30 יום מיום קבלתן. צד שלא יודיע דבר, תוך המועד האמור לעניין שאלות ההבהרה, יראה כמי שוויתר על משלוח שאלות הבהרה.
לעיון ביום 1.9.13.
המזכירות תמציא עותק החלטה זו למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ג, 09 מאי 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאל כהן
נתבע: עירית ירושלים
שופט :
עורכי דין: