ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמירם ואעקנין ואח' - מדינת ישראל משרד התמ"ת ואח' :

בית הדין הארצי לעבודה

עב 000021/08

בשא 000473/08

בשא 000474/08

1. עמירם ואעקנין

2. "אביב – כח אדם סיעודי" המבקשים

-

1. מדינת ישראל, משרד התמ"ת

2. מנהלת אגף הרישוי במינהל ההסדרה והאכיפה

במשרד התמ"ת, הגב' רבקה מקובר המשיבים

החלטה

1. לפני בקשה נוספת של המשיבים להארכת המועד להגשת תמצית הטענות מטעמם. יוטעם, כי תמצית הטענות מטעם המערערים הוגשה לתיק בית הדין במועד.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, נתתי דעתי לעמדת באת כח המערערים ובשים לב לעובדה כי הדיון נערך בעת פגרת בתי המשפט, הריני מורה כדלקמן:

א. תמצית הטענות מטעם המדינה תומצא לבאת כח המערערים ולבית הדין בחמישה העתקים, לא יאוחר ממחר 11.8.2008 בשעה 11:00.

ב. באת כח המערערים תהא רשאית, ככל שתמצא לנכון, להשיב בכתב לתמצית טיעוני המשיבים, עד מחר בשעה 15:00. לאור מגבלות הזמן, רשאית באת כח המשיבים להמציא תגובתה על דרך ציון נקודות עיקריות להתייחסות. כן תינתן למערערים האפשרות להגיב לכלל טענות המשיבים, בדיון שנועד ליום 12.8.2008.

ניתנה בהעדר הצדדים היום ט' באב התשס"ח (10.8.2008) ותשלח לצדדים על - אתר בפקסימיליה.

שמואל צור, שופט