ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסף נמרוד נגד עדה חריטן :

רע"א 5780/05

המבקש:
אסף נמרוד

נ ג ד

המשיבים:
1. עדה חריטן

2. שרון חריטן

3. אריה חריטן

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
בקשה לעיקול ברשום אצל צד שלישי

בשם המבקש: בעצמו

בשם המשיבים : עו"ד ס. אנסקי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפני שתי בקשות: בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק בורר שאושר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב (הפ 323/05) (להלן – פסק הדין); ובקשת המשיבים לעיקול אצל צד שלישי של כספים המגיעים להם מהמבקש על פי פסק הבורר המאושר.

2. ביום 25.5.06 הוריתי על העברת בקשת רשות הערעור על פסק הדין שהגיש המבקש לדיון בפני הרכב וזאת, בין היתר, נוכח טענת המבקש כי הסכום בו חוייב לשלם על פי פסק הבורר חורג מסכום התביעה על פי כתב התביעה המתוקן ששימש יסוד להסדר הבוררות. במקביל לכך ניתן סעד זמני של עיכוב ביצוע פסק הבורר עד להחלטה אחרת.

הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הבורר
3. לאור הטענה העיקרית שבגינה הועברה בקשת רשות הערעור לדיון בפני הרכב, ונוכח שיקולים שבמאזן נוחות בין הצדדים, אני מורה על עיכוב ביצוע חלקי של פסק הבורר, באופן שינתן ביטוי לסכום השנוי במחלוקת בגין הפער הנטען בין הסכום שנפסק לבין הסכום שנתבקש בתביעה. בשים לב לכך אני מורה כדלקמן:
מתוך הסך 63,088 ₪ (בתוספת הצמדה וריבית) יעוכב סכום השווה ל-30% מהסכום הכולל. יתרת הסכום שנפסק, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד (10,000 ₪) וכן הוצאות הבוררות ושכ"ט עו"ד (25,000 ₪) בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה וריבית יעמדו לתשלום מיידי ולא יעוכבו. עם מתן החלטה זו, מתבטל הסעד הארעי שניתן בהחלטתי מיום 23.4.06.

בקשת המשיבים להטלת עיקול ברישום אצל צד ג'
המשיבים מבקשים הטלת עיקול ברישום אצל צד ג' לגבי כספים המגיעים להם, לטענתם, מהמבקש על פי פסק הבורר.

המשיבים לא הצביעו על מקור זכותם הדיונית להטיל עיקול על כספי המבקש במסגרת הליך בקשת רשות ערעור שהוגש נגדם בבית משפט זה. כמו כן, לגופם של דברים, לאור צמצום צו עיכוב ביצוע הפסק כאמור לעיל, אין הצדקה להטלת עיקול כמבוקש במסגרת ההליך בבית משפט זה. בקשה זו נדחית, איפוא.

ניתנה היום, י"ט בתשרי תשס"ז (11.10.06).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: אסף נמרוד
נתבע: עדה חריטן
שופט :
עורכי דין: