ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר מצברים בע"מ נגד שמואל אזואלוס :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה/זוכה

יאיר מצברים בע"מ – ח"פ 513804534

נגד

מבקש/חייב

שמואל אזואלוס – ת"ז XXXXXX267

החלטה

הזוכה הגישה כנגד החייב, תביעה על סכום קצוב בה מיוחס לו חוב שנוצר בשל אי תשלום עבור סחורה שסופקה לו ע"י הזוכה.

החוב מתבסס על נתוני כרטסת הנהלת החשבונות של התובעת ביחס לנתבע (נספח א' של כתב התביעה) בצירוף ריבית והצמדה לאחר שיערוך החוב ליום הגשת התביעה.

המבקש הגיש התנגדות הנסמכת בתצהירו, בו מוצהר, כי אכן רכש מן המשיבה מצברים אותם סיפק ללקוחותיו. המבקש מצהיר, כי אינו חייב מאומה למשיבה באשר את כל חובו כלפיה פרע באמצעות סוכן מכירות שלה, הוא אשר היה מגיע אל המוסך שבבעלותו וסיפק את הסחורה כנגד תשלום.
לתצהיר צורפו שתי קבלות חתומות ע"י נציג המשיבה, בהם צוין, כי אין חוב עד יום 15/2/2010 כלפי המשיבה.
עוד מציין התצהיר, כי לא קיבל מאומה מן המשיבה לאחר יום 15/2/2010.
המצהיר מפנה לעבר נספח ג' של כתב התביעה (כתב התחייבות להעמדת אשראי) ובו נקבע, כי המבקש ישלם למשיבה בגין כל חשבונית שתוגש לו ושנמסרה לו עפ"י תעודת משלוח חתומה ע"י המבקש.
בהעדר תעודת משלוח חתומה ע"י המבקש כך מצהיר המבקש, אין בסיס לחייבו במאומה.

ביום 11/3/2013 עמד המבקש לחקירה נגדית ובמענה לשאלה ענה, כי איציק היה סוכן המכירות של המשיבה אשר עד לעת האחרונה היה מגיע לבדו ולאחר מכן יחד עם נציג בשם אבי.
ביום 15/2/2010 היו השניים אצל המבקש ובוצעה ע"י הנוכחיים "סגירת חשבון" ביום זה.
זמן רב לאחר התאריך האמור התקשרה פקידת המשיבה אל המבקש ואמרה לו, כי נותר חוב.
כשכך היה, שלח המבקש בפקס את הקבלות ששילם ונענה על ידה, כי העניין יהיה בטיפול ולא חזרה אליו, אלא כאמור חודש חודשיים.
אותו יאיר, הגיע עם אותו בחור אל המוסך ואמר למבקש כי לא היה המבקש צריך לשלם למשיבה אלא ליאיר.
כאשר הוצגה לו כרטסת הנהלת חשבונות של המשיבה ונאמר לו, כי שני שקים ששילם כל אחד ע"ס 1,737 ₪ אכן מופיעים בכרטסת, ענה, כי אינו זוכר מה שילם.
כאשר נאמר לו, כי נותרה לו יתרת חובה בת כ5,000₪, ענה, כי אותו איציק ויחד איתו אבי קיבלו ממנו 5,000 ₪ במזומן במעמד סגירת החוב ואכן אישרו הם, כי החוב עובר ליום 15/2/2010, סגור.
עוד אישר העד בעדותו, כי לא אמור הוא לשלם אלא כנגד תעודת משלוח וכן הוסיף וציין, כי רומה ע"י נציג המשיבה אשר מכר לו מצברים בעלי אמפרז' שונה מן הרשום במדבקה שהודבקה עליהם.
בחקירה החוזרת הבהיר העד, כי לאחר ששילם את הסכומים לאותם נציגי המשיבה לא קיבל ממנה סחורה כלשהי.

סיכומי המבקש מציינים, כי במשך שנים רכש הוא מן המשיבה מצברים מבלי שהכיר אישית את מנהלה, אולם היה בקשר רציף עם סוכן מטעמה אשר היה פוקד את המוסך שבבעלותו מדי חודש או חודשיים.
כנגד המצברים שסופקו למבקש הוחתם הוא על תעודת משלוח ובתמורה שילם את הסכום השייך, כל זאת היה עד יום 15/2/2010 שאז התקיימה הפגישה האחרונה בין המבקש לבין סוכן המשיבה (ובנוכחות אחר – אבי שמו) אשר הוצג בפניו כמנהל במשיבה ובאותו מעמד שילם 5,000 ש"ח וקיבל אישור בכתב כי אין בנמצא חוב נוסף שעילתו קדמה ליום האישור.
עוד מציינים סיכומי המבקש, כי אין בנמצא תעודת משלוח כלשהי המאשרת קבלת סחורה כלשהי לאחר יום 15/2/2010.

סיכומי המשיבה מציינים, כי כרטיס הנהלת החשבונות שלה מדבר בעד עצמו ממנו רואים בבירור את התשלומים ששילם המבקש ואת יתרת החוב. אין זכר ל-5,000 ₪ שנטען ע"י המבקש להיות משולמים ודווקא בפעם זו לא קיבל קבלה.
המשיבה מציינת, כי המבקש שינה את גרסתו במהלך עדותו.

בתשובת המבקש מציין הוא, כי על הקבלה שנרשם עליה, כי נסגר החוב אין התייחסות לדברים אחרים, זולת נספח ב' של ההתנגדות בה נכתב, כי אין חוב נכון ליום 15/2/2010 ומשמעות הדבר, כי אין בנמצא חוב עד אותו יום.
המשיבה לא הראתה, כי נוצר חוב לאחר מועד זה באמצעות סחורה שסיפקה.

לאחר שבחנתי את מכלול הכתבים דומני, כי בפי המבקש טענת הגנה ולו לכאורה מפני התביעה הבאה לידי ביטוי במסמך הנחזה להיות יוצא מתחת ידה של המשיבה בדבר העדר חוב כלשהו כלפיה נכון ליום 15/2/2010. מנגד, לא הובאה ולו ראשית ראיה (זולת כרטסת הנהלת חשבונות שמנהלת המשיבה, בה אין סימוכין להספקה בפועל) לכך שסופקו מצברים כלשהם למבקש.

נתונה למבקש הרשות להתגונן.

נוכח שווי התובענה (נמוך מ- 10,000.00₪) תתברר התובענה בסדר דין מהיר.

החלטה זו תועבר למנ"ת, על מנת שייקבע דיון בפני מותב.

בהחלטת המנ"ת, יינתנו הוראות מתאימות לקראת הדיון, בהתחשב בטיב ההליך ובסוגו.

בהוצאות ההתדיינות עד כה, בסך 1,500.00₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום תישא המשיבה.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר מצברים בע"מ
נתבע: שמואל אזואלוס
שופט :
עורכי דין: