ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הברק אפרים גרינפלד בעמ נגד סאלח חסדייה :

בפני כבוד הרשם שמעון רומי

משיבה/זוכה

הברק אפרים גרינפלד בע"מ ח"פ 510703820

נגד

מבקש/חייב
סאלח חסדייה ת.ז. XXXXXX524

החלטה

המשיבה הגישה לביצוע, כנגד המבקש, ארבעה שטרות, המשוכים כולם מחשבון המבקש, לפקודתה. כל השקים שלהלן, לא כובדו בידי הבנק השייך, בשל מתן הוראת ביטול:
מס' שטר
סכום
ת. פירעון
בנק
סניף
חשבון
10953
6,500.00
13/06/2012
הפועלים
625
0000283473
10963
5,600.00
01/07/2012
הפועלים
625
0000283473
11008
600.00
02/08/2012
הפועלים
625
0000283473
11007
950.00
03/08/2012
הפועלים
625
0000283473

המבקש הגיש התנגדות הנסמכת בתצהירו.

המבקש עפ"י תצהירו הינו בעל עסק לניהול והפעלת בריכות שחייה, ובין היתר מפעיל מתחם הכולל שתי בריכות בקיבוץ רגבים.
בחודשים מרץ אפריל ביצע 3 הזמנות צבע אצל המשיבה (חשבוניות ותעודות משלוח צורפו לתצהיר).
זאת עשה על מנת לצבוע את שתי הבריכות לאחר הכנה מתאימה לצביעה כמפורט בתצהיר.
לאחר שיבשו הצבעים מילא את הבריכות במים וכ-10 ימים לאחר מכן החל הצבע להתקלף בכל משטחי הבריכה.
משכך היה, התקשר עם בעלי המשיבה ודיווח להם על הליקויים.
הובטח לו, עפ"י המוצהר, כי תלונותיו יבדקו בדרך של הגעת נציג החברה למתחם הבריכות.
רק לאחר כחודשיים וחרף פניות חוזרות ונשנות הגיע בעלי החברה למתחם, רשם את פרטי קופסאות הצבע והבטיח לבדוק את הנושא, אולם עד הכנת התצהיר לא נתקבלה כל תשובה עניינית בהמשך לאותה בדיקה.
בשל הנזקים שנגרמו לו, נתן הוראת ביטול ביחס לשקים "וזאת כפעולת קיזוז לנזק שנגרם לי".
עוד מוצהר, כי הנזק שנגרם עולה על עלות הצבע.
ביום 29/1/2013 התקיים דיון בו עמד המבקש לחקירה נגדית על תצהירו.
העד העיד בראשית חקירתו, כי אכן רכש מן המשיבה צבעים נוספים על אלו שהיו מיועדים לצביעת הבריכה וכי הם היו תקינים לחלוטין, בשונה מהצבעים ששימשו לבריכה.
למרות זאת, כך העיד, "עצרתי את כל השקים", למרות שיודע הוא, כי חלק מן הסכום עליו לשלם ואף העיד, כי אינו מתכחש מלשלם את הסכום.
לאחר מכן העיד, כיצד הכין את הבריכה לצבע והכחיש, כי השתמש לחומר לניכוי רצפה.
העד העיד, כי ידוע לו שאם אין מנקים כראוי את משטחי הבריכה, אפשר והצבע לא ידבק כראוי.
העד חזר על האמור בתצהירו לעניין פרקי הזמן שהמתין לביקור נציג המשיבה.
העד אישר, כי מנהל המשיבה בביקורו ציין, כי מקומות אחרים בהם השתמשו בצבע מאותה אצווה לא היו קילופים.
עוד העיד, כי את התשובה מן המשיבה קיבל רק לאחר שעצר את השקים.
כאשר נשאל, האם קיבל או לא קיבל תשובה, לא השיב העד ובפרוטוקול נרשם "..."
בתום החקירה הנגדית נעשה ניסיון הידברות מחוץ לאולם אשר לא צלח.

סיכומי המבקש שבים על הנטען ומציינים הם, כי לא עלה בידי המשיבה להוכיח, כי נפל דופי כלשהו בהכנת הבריכות לצביעה וכי קילוף הצבע מקורו בפעולות של המבקש.
עוד סיכם המבקש וציין, כי הלכה למעשה יש בפיו טענת כישלון תמורה מלא כנגד השקים וכן טענת קיזוז תוך הפנייה לעברם של סעיפים 15 ו-17 לתצהירו.

סיכומי המשיבה מציינים, כי אין די בהעלאתם של טענות כלליות וכי אף המבקש בעצמו אישר, כי ידוע לו שצריך הוא לשלם חלק מן הסכום בסך 5,700 ₪ + מע"מ (חלק זה אינו כולל צבעים ששימשו למשטחי הבריכה).
העד גם אישר בחקירתו, כך מציינת המשיבה, כי עשה שימוש בחומרים שונים להכנת משטחי הצביעה ואף ידע הוא, כי ככל שיישאר חומר כזה על משטחי הבריכה עלול הדבר לגרום לאי הדבקת הצבע.
המבקש כך מציינת המשיבה, עשה דין לעצמו, טענת הקיזוז שלו אינה מוכחת ואינה יכולה לעמוד לו וודאי שלא אל מול טענת כישלון התמורה המלא שעה שמודה הוא שיש חלק שעליו לשלם למשיבה.

בתשובת המבקש לסיכומי המשיבה, מצוין כי כלל לא התייחסה המשיבה לטענת הקיזוז הגם שפרטיה וסכומה המדויק לא נטען בדיוק...

לאחר שבחנתי את הכתבים כנסקר לעיל ומעבר לכך, דעתי היא, כי יש לדחות את ההתנגדות וכך יהא.

המבקש טוען לכישלון תמורה מלא, בד בבד עם הודאה בחלק מן החוב אשר כלל אין מחלוקת שמקורו אינו קשור כלל בצבעים לצביעת בריכה אלא תכליות אחרות.
הצדדים הם צדדים קרובים בשטר וטענת כישלון תמורה חלקי הנעדרת פירוט כלשהו (את הסכום חישבה המשיבה עפ"י החשבוניות שצירפו ע"י המבקש וייעוד הצבעים הרשומים שם) טענת הקיזוז של המבקש אליה מפנה המבקש לסיכומיו כמצויים בסעיפים 15 ו-17 לתצהירו אינה נוקבת בסכום כלשהו וכך גם מציינת באת-כוחו בתשובתה לסיכומי המשיבה.
טענת קיזוז צריך שתהא מפורטת ומדויקת שאחרת אין נפקות להבאתה בכתובים.

סוף דבר הוא, שההתנגדות נדחית, הליכי ההוצל"פ בתיק נשוא ההתנגדות ישופעלו.

המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הברק אפרים גרינפלד בעמ
נתבע: סאלח חסדייה
שופט :
עורכי דין: