ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיר הייב נגד נתי שירותי דרך וגרירה בע"מ :

בפני כבוד השופטת רבקה איזנברג

התובע

אמיר הייב

נגד

הנתבעת

נתי שירותי דרך וגרירה בע"מ

פסק דין

1. בפני תביעה כספית לפיצוי ע"פ פוליסה בגין תיקון שמשת רכבו של התובע, לטענתו, בסכום של 1,000 ₪.
הנתבעת ביטחה את רכב התובע בזמנים הרלוונטיים לתביעה, בפוליסת ביטוח שמשות וגרירה. התובע טען, כי למרות הנזק שנגרם לשמשה, סירבה הנתבעת לפצותו והגיש תביעתו על סך 1,700 ₪.

2. לטענת הנתבעת, בהתאם לכתב השרות שצרפה, הנזק הנתבע אינו מכוסה ע"פ הפוליסה , שכן בהתאם לאישור המוסך נגרם "כתוצאה מתלישת המראה על ידי התיק... המראה נתלשה החוצה". הנתבעת הפנתה לתנאי הפוליסה- כתב השרות, על פיהם הוחרג שבר שמשה שנגרם על ידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון ו/או ברשלנות, וכן הוחרג שבר שנגרם כתוצאה או במהלך הדבקת/ הרכבת/ התקנת/ עקירת/ החלפת/ פירוק מראה ו/או אביזרים אחרים שהודבקו לשמשה... כל נזק שאירע כתוצאה מהמראה הפנימית.

בתאריך 29.4.13 הופיעו הצדדים בפני והעלו טענותיהם.

דיון

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובתנאי הכיסוי הבי טוחי שבנדון, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות. הנתבעת הוכיחה קיומו של חריג המשחרר אותה על פי תנאי הפוליסה מאחריות:

בהתאם לאישור מוסך א.ב זגגות רכב בע"מ, נגרם השבר לשמשה כתוצאה מתלישת המראה על ידי התיק. גם התובע תיאר בעדותו כיצד כתוצאה מהרמת התיק הוא נתפס במראה והמראה נתלשה.

אמנם, לא ניתן לקבוע בנסיבות כי המדובר בשבר שנגרם במתכוון או ברשלנות.
יחד עם זאת, על פי חריג מס' 8, הוחרג הכיסוי על שבר שמשה שאירע כתוצאה או במהלך הדבקה/ הרכבת/ התקנת/ עקירת/ החלפת/ פירוק מראה ו/או אביזרים אחרים שהודבקו לשמשה... כל נזק שאירע כתוצאה מהמראה הפנימית ".

4. התובע לא טען, כי כתב השרות לא נמסר לו, או כי לא ידע על החריג. למעשה לא העלה התובע כל טענה המצביעה על כך שבנסיבות לא חל החריג הרשום מפורשות בתנאי השירות ע"פ הפוליסה . כאמור, על פי גרסת התובע עצמו ובנוסף לאישור המוסך מטעמו, השבר נגרם כתוצאה מהמראה הפנימית שנתלשה. שבר כאמור, הרי הוחרג כאמור מפורשות עת נקבע בסעיף ב לתנאי השירות: "למרות האמור לעיל, התחייבות נותן השירות לא תחול על:...(2)שבר שמשה שארע כתוצאה שבר שמשה שאירע כתוצאה או במהלך הדבקה/ הרכבת/ התקנת/ עקירת/ החלפת/ פירוק מראה ו/או אביזרים אחרים שהודבקו לשמשה... כל נזק שאירע כתוצאה מהמראה הפנימית".

לאור האמור ומשהוחרג שבר שמשה שנגרם כאמור, לא זכאי התובע לפיצוי ע"פ הפוליסה.

בהערת אגב אציין, כי התובע לא צירף קבלה על התשלום, או אסמכתא לסכומו.
מכל מקום כאמור, משלא נטענה כל טענה כנגד תוקפו של החריג, או חלותו בנסיבות, ממילא הוחרג הנזק שנגרם באופן האמור.

לאור כל האמור, אני מורה על דחיית התביעה ומחייבת את התובע בהוצאות הנתבעת בסכום של 300 ₪.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמיר הייב
נתבע: נתי שירותי דרך וגרירה בע"מ
שופט :
עורכי דין: