ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל בריגמן נגד ראובן סטלמן :

בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

תובעת

רחל בריגמן

נגד

נתבעים

  1. ראובן סטלמן
  2. דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
  3. איילון ביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים בפני במועד אשר יקבע על ידי המזכירות וישלח לצדדים.

באשר לבקשה למינוי מומחים:
התובעת ילידת 1/1/1942 נפגעה לטענתה בעת ירידתה ממדרגות אוטובוס הנתבעת 1 בו נסעה ביום 13/11/07. במסגרת בקשתה עתרה התובעת למינוי מומחים בתחום האורתופדי ובתחום הנוירולוגי.
לטענת הנתבעת אין להידרש לבקשה למינוי מומחים קודם לבירור שאלת החבות וזאת, באשר לטענתה , עיון בדו"ח האירוע אשר נרשם על ידי שוטר שהוזעק למקום מעלה כי התובעת התלוננה על כך שרגלה נתקלה בבור ומשכך, נפלה . בנסיבות אלו, לטענת הנתבעת לא מדובר בתאונת דרכים.
מבלי לקבוע מסמרות לגופם של דברים, בשלב זה אינני מוצאת להקדים את בירור שאלת החבות לשאלת המינוי. בהקשר זה עיון בדו"ח האירוע האמור, מעלה כי השוטר מציין מפורשות את תלונתה של התובעת ולפיה אגב ירידה ממדרגות האוטובוס נתקלה רגלה בבור – בנסיבות אלו, אינני מוצאת כי – כטענת הנתבעת – הדו"ח שולל מניה וביה הטענה בדבר קיום תאונת דרכים.

באשר לבקשה לגופה- עיון בחומר הרפואי מעלה כי לתובעת נגרמו שברים כפועל יוצא מנפילתה הן באיזור הקרסול והן באיזור הצלעות. בנסיבות אלו, הרי שבהתאם לפסיקה קיימת ראשית ראייה כנדרש ומשכך, הנני מורה על מינוי מומחה בתחום האורתופדי.
באשר לבקשה למינוי מומחה נוירולוג – הנני קובעת , לאור חפיפה אפשרית בין התחומים – כי המומחה האורתופד ידרש לשאלת הנכות הנוירולוגית- ככל שקיימת וככל שיש באפשרותו לאבחנה ובכלל זה יתייחס לצורך במינוי מומחה נוסף בתחום הנוירולוגי. אשוב ואדרש ל בקשה לאחר קבלת חוות דעת האורתופד.
החלטה בדבר מינוי אורתופד תשלח בנפרד.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד- 1984 ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובעת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רחל בריגמן
נתבע: ראובן סטלמן
שופט :
עורכי דין: