ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עפרה אראל נגד ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

תובעים

עפרה אראל

נגד

נתבעים

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים בפני במועד אשר יקבע על ידי המזכירות וישלח לצדדים.

באשר לבקשה למינוי מומחים:
התובעת ילידת 1976, נפגעה בתאונת דרכים מיום 14/2/12 (בתביעה נרשם בטעות 2010), התובעת עותרת למינוי מומחים בתחום האורתופדי והנוירולוגי.
לאחר שבחנתי החומר הרפואי, אינני מוצאת להיעתר לבקשה . כך, התובעת צירפה שני מסמכים רפואיים בלבד- האחד – תעודת מיון מיום 14/2/12 אשר עיון בה מעלה כי התובעת שוחררה ללא כל ממצאים והשני- תעודת רופא משפחה מיום 19/2/12- במסגרתה מתועדות תלונות של התובעת בדבר כאבים בגב תחתון ובצוואר ואולם, אין כל ממצאים וניתנה לתובעת תעודת מחלה למשך יומיים. בנסיבות אלו, הרי שהתיעוד הרפואי אינו מהווה ראשית ראייה כנדרש ובנוסף, בהינתן שהתביעה הוגשה בדצמבר 2012 , הרי שאין בו רצף טיפולי עד למועד הגשת התביעה כנדרש.
אשר על כן- הבקשה נדחית.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד- 1984 ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובעת יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עפרה אראל
נתבע: ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: