ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן ברזילי נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

תובע

רונן ברזילי

נגד

נתבעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

קדם משפט בתיק זה יתקיים בפני במועד אשר יקבע על ידי המזכירות וישלח לצדדים.

באשר לבקשה למינוי מומחים:
התובע נפגע בתאונת דרכים מיום 18/11/12 ובמסגרת הבקשה אשר צורפה לכתב התביעה עתר למינוי מומחה אורתופד. לאחר שעיינתי, בבקשה, בתגובה, בתשובה לתגובה ובחומר הרפואי אשר צורף לתביעה הנני מוצאת להעתר לבקשה.
כך, עיון בחומר הרפואי מעלה כי התובע התלונן באופן רצוף על פגיעות באיזור הצוואר והגב התחתון ממועד התאונה(כעולה מתעודת המיון) ומיד לאחריה בפני רופא המשפחה, בנוסף, נבדק התובע על ידי אורתופד וטופל בטיפולים פיזיותרפיים אשר תיעוד להם הוצג עד לספטמבר 2012- בסמוך להגשת התביעה. זאת ועוד, לחומר צורפו ממצאי בדיקת CT מיום 21/11/11 המצביעה על בלטי דיסק.
באשר לטענת הנתבעת ולפיה מקור נזקיו של התובע הינו בבעיותיו הרפואיות הקודמות- כפי שעולה אף מתצהיר הבריאות במסגרתו הצהיר התובע על בלט דיסק בגב תחתון משנת 2010- הואיל וגם קיומו של קשר סיבתי בין הנכות לבין התאונה הינו שאלה שבמומחיות, הרי שעצם הטענה יש אף בה בכדי לתמוך במינוי כמבוקש.

לאור האמור, הנני מוצאת להורות על מינוי מומחה בתחום האורתופדי. החלטת המינוי תשלח בנפרד.

במטרה לנצל את פרק הזמן עד לקיום ישיבת קדם המשפט ולייעל את ההליך, רשאים ב"כ הצדדים להגיש בתוך 15 יום מהיום הודעה על הסדר דיוני מפורט לסיום ההליכים המקדמיים המפורטים בפרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד- 1984 ("התקנות").

לא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני כאמור, אני מורה כדלקמן:

1. ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום מהיום ועיון בהם תוך 60 יום מהיום.
כל צד הרוצה לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן תוך 30 יום מהיום והצד שכנגד ישיב עליו תוך 60 יום מהיום.

2. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 ימים לפני מועד ישיבת קדם המשפט וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל.

3. דו"חות חקירה אם וככל שיש בהם לתמוך בטענות הנתבעים, יוגשו במעטפה סגורה ישירות ללשכתי במקביל להגשת תחשיביהם. הדו"חות ישמשו לצורך קבלת הצעת ביהמ"ש ולעיון ביהמ"ש בלבד.

4. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל.

5. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג') לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום מתן החלטה זו יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונן ברזילי
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: