ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין anuwat נגד צמד - משתלה לערערים בע"מ :

לפני: כבוד השופטת מיכל לויט , שופטת בכירה
התובע
sitthikhot anuwat – דרכון J544698

-

הנתבעת
צמד - משתלה לערערים בע"מ
ח.פ. 51-1434540

ב"כ התובע עו"ד מיטל שרף
ב"כ הנתבעת פרנקו ראובן, מנהל הנתבעת מר טוביה מרמלשטיין

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
שוחחנו בינינו לפני תחילת הדיון והגענו להסכמה כדלקמן:

1. לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת בגין תקופת העבודה וסיומה, לרבות פיצויי פיטורים ולרבות כל התביעות והטענות שהועלו במסגרת תיק זה, תשלם הנתבעת לתובע בפשרה ומבלי להודות בכל טענה סך של 17,000 כפיצויי פיטורים.

2. סכום הפשרה ישולם לתובע כדלקמן:
11,000 ש"ח ישולמו עד ליום 15.5.13, בהמחאה לפקודת עו"ד שי ורד.
יתרת הסכום בסך של 6000 ₪ ישולמו ב= 4 תשלומים שווים ורצופים, בסך של 1500 ₪ כל תשלום, ב 4 המחאות למועדים 10.5.13, 10.6.13, 10.7.13 ו 10.8.13.

כל ההמחאות ישלחו יחד לב"כ התובע, עו"ד שי ורד, בדואר רשום פי הכתובת שבכתב התביעה וזאת עד למועד פרעון השיק הראשון.

3. לא יפרע תשלום במועדו, תעמוד יתרת סכום הפשרה שטרם נפרעה לפרעון מיידי כאשר היא נושאת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ( 5/12) ועד למועד התשלום המלא בפועל.
איחור של 10 ימי עבודה לא יהווה איחור לצורך הפעלת הסנקציה בסעיף זה.

ב"כ הצדדים:
אנו מבקשים ליתן להסכמה תוקף של פסק דין בדן יחיד.

ב"כ התובע

ב"כ הנתבעת
מנהל הנתבעת

פסק דין

ניתן בזאת תוקף של פסק דין למוסכם על הצדדים כאמור לעיל, ללא צו להוצאות.
החזר אגרה ששולמה, על פי התקנות.

ניתנה והודעה היום י"ד אייר תשע"ג, 24/04/2013 במעמד הנוכחים.

מיכל לויט, שופטת בכירה

הוקלד על ידי נעמי טלקר


מעורבים
תובע: anuwat
נתבע: צמד - משתלה לערערים בע"מ
שופט :
עורכי דין: