ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אודליה לוי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשמת שרון הינדה

תובעת

אודליה לוי

נגד

נתבעים

  1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
  2. איי די איי חברה לביטוח בע"מ
  3. אליהו חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בקשה למינוי מומחה בתחום האורטופדי.

הנתבעת 1 התנגדה לבקשה בטענה שבמועד התאונה לא היה לתובעת רישיון נהיגה תקף. התובעת השיבה לטענה זו, והפנתה לאישור משרד הרישוי אשר צורף לכתב תביעתה, ולפיו רישיון הנהיגה בוטל על פי חוק ההוצאה לפועל. מאחר שחוק הפיצויים קובע כי ביטול מסוג זה אינו מאיין את זכות הנפגע לפיצויים, אני סבורה כי ניתן להדרש לבקשה למינוי מומחים בשלב זה.

בהתאם לסמכותי בתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, עקב תאונ ות הדרכים מיום 4.3.11, 27.3.12, 27.4.12.

לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר טים יעקובי, כמומחה רפואי בתחום האורטופדי, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבה הרפוא י של התובעת בגין תאונת הדרכים.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובע ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע ת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 12.5.13.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעות 1-3 תישאנה בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות , בחלקים שווים, וזאת מבלי לפגוע בזכות ן להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 6.1.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעת תגיש לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

דוחה מועד התז"פ מיום 20.5.13 ליום 14.10.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אודליה לוי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: