ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנרמה אחזקה (1999) בע"מ נגד ערן חן :

לפני כבוד השופט אבי שליו

תובעים

1. פנרמה אחזקה (1999) בע"מ

נגד

נתבעים
1. ערן חן

2. י.ר.י.י. נכסים והשקעות פנורמה בע"מ

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 09 ספטמבר 2013 בשעה 09:30 בפני כבוד השופט אבי שליו בנוכחות הצדדים.

על פי הנחיות השופט/ת הדן/ה בתיק, יפעלו הצדדים כדלקמן:

1. במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

2. סכום התביעה או שוויה אינו עולה על 75,000 ₪.
כתב התביעה אינו ערוך כנדרש בפרק טז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 .
ניתנת בזאת ארכה להשלמת הגשת המסמכים, לרבות תצהיר בעל דין/ רשימת מסמכים תוך 14 יום.

3. כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים בהתאם לטופס 17 א' מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין,יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.

4. כל בקשה מכח תקנה 214 יג לתקנות, תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים לפני המועד שנקבע בסעיף 1 לעיל.

5. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות לסיום הסכסוך.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 25 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: ט"ו אייר תשע"ג, 25 אפריל 2013.

___________________

שופט אבי שליו
הופק ע"י עפרה מסלאוי


מעורבים
תובע: פנרמה אחזקה )1999( בע"מ
נתבע: ערן חן
שופט :
עורכי דין: