ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן פוליבה נגד חברת אל על בעמ :

לפני כבוד השופטת טל לוי

תובעים

1. אהרן פוליבה

2. דלית פוליבה

3. מתן פוליבה

4. מלי פוליבה

5. שיר פוליבה

6. נוי פוליבה

7. איתי פלוביה

8. בת אל כהן

נגד

נתבעים
1. חברת אל על בעמ

החלטה

ישיבה מקדמית תתקיים ביום 10 ספטמבר 2013 בשעה 16:00 בפני כבוד השופטת טל לוי בנוכחות הצדדים.

על פי הנחיות השופט/ת הדן/ה בתיק, יפעלו הצדדים כדלקמן:

1. במידה ואחד מהצדדים הוא תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

2. סכום התביעה או שוויה אינו עולה על 75,000 ₪.
כתב התביעה אינו ערוך כנדרש בפרק טז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 .
ניתנת בזאת ארכה להשלמת הגשת המסמכים, לרבות תצהיר בעל דין/ רשימת מסמכים תוך 14 יום.

3. כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים בהתאם לטופס 17 א' מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים שאינם בעלי דין,יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בתוך 45 יום מיום שהוגש כתב ההגנה האחרון.

4. כל בקשה מכח תקנה 214 יג לתקנות, תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 7 ימים לפני המועד שנקבע בסעיף 1 לעיל.

5. מוצע לצדדים לשקול דרכים חלופיות לסיום הסכסוך.

6. נתבעים ו/או תובעים שכנגד ו/או צדדים שלישיים שכתבי טענות מטעמם הוגשו לאחר יום 29 אפריל 2013 יפעלו להשלמת ההליכים המפורטים בהחלטה עד 21 יום קודם למועד הקבוע לדיון.

המזכירות תודיע לצדדים.
ניתן בהעדר היום: י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013.

___________________

שופטת טל לוי
הופק ע"י מור קדמי


מעורבים
תובע: אהרן פוליבה
נתבע: חברת אל על בעמ
שופט :
עורכי דין: