ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חיותא רשף נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופט משה סובל-שלום ת"א

תובעת

חיותא רשף

נגד

נתבעת

כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. התובעת הגישה בקשה לתיקון כתב התביעה והנתבעת הגישה תגובה ואזי נתנה החלטתי ביום 15.4.13, בה התרתי לתובעת לתקן את כתב תביעתה בדרך של פירוט והבהרת כתב התביעה המקורי, אך ללא הוספת עילת תביעה ו/או הגדלת סכום התביעה.

2. התובעת בקשה כי אבטל ההחלטה ולמעשה שאתיר לה גם להגדיל את סכום התביעה בנימוק כי החלטתי ניתנה טרם שחלף המועד להגשת תשובה לתגובת הנתבעת, על פי הקבוע בתקנה 241 (ג1) לתקנות סדה"א, ותשובתה לא הייתה בפני בעת מתן ההחלטה.

בהתאם להחלטתי מיום 24.4.13, הגישה הנתבעת תגובה קצרה בה חזרה על עיקרי טענותיה כתגובה לתיקון כתב התביעה.

3. פורמאלית צודקת התובעת בטענתה כי החלטתי מיום 15.4.13, נתנה טרם שחלף המועד להגשת תשובה, כאשר ההחלטה נתנה על בסיס כתבי טענות וללא דיון.

בחנתי את הטענות מחדש ושקלתי נימוקיהם של הצדדים בכתבי הטענות לעניין בקשת התיקון.

בהתאם לדיון מיום 8.1.13, הוסכם כי כתב תביעה מתוקן יוגש רק כדי לפרט את התנהלות העניינים וכדי שהמחלוקת העובדתית תהיה ברורה.

ואולם הסכמה זו לא יכולה למנוע מהתובעת מלבקש לתקן את כתב תביעתה מכוח תקנה 92 לתקנות סדה"א ובבקשתה הסתמכה התובעת גם על הוראות התקנה.

4. ככל שבקשת התיקון נסמכה על ההסכמה בדיון הרי שלא היה צורך בצירוף תצהיר לבקשה ואולם משנסמכת התובעת על תקנה 92 הרי שהתקנה קובעת מפורשות כי תיקון של טענה עובדתית או הוספתה טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות.

מחדלה של התובעת תוקן בתשובה שהגישה לו צרפה תצהיר ובו נטען כי חלוף הזמן מבלי שהנתבעת שילמה את שווי הרכוש שנגנב גרם לנזקים עקיפים הנאמדים ב- 100,000 ₪.

5. תקנה 9 (5) קובעת כי יש לכלול בכתב תביעה את העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה ומתי נולדה.

הצגת העילה של נזקים עקיפים, כפי שהוצגה על ידי התובעת, איננה עונה לדרישת התקנה ואין המדובר בחוות דעת של רואה חשבון אלא בפירוט מינימאלי מאילו רכיבים מורכב סכום הנזק, ומהם אותם נזקים עקיפים נטענים.

זכאית הנתבעת לקבל פירוט כאמור כדי שתוכל להתגונן ולהתייחס לנטען בכתב הגנה ולא להסתפק בכפירה גורפת.

6. לאחר ששקלתי את הטענות מצאתי לקבל את בקשתה של התובעת ולהתיר לה להגיש כתב תביעה מתוקן גם בעילה הנוספת.

בכתב התביעה המתוקן שיוגש תוך 10 ימים תפרט התובעת את כתב תביעתה המקורי, כפי שהוסכם בדיון וכן תרחיב ותפרט את הנזקים העקיפים, מעבר למה שנרשם בסעיף 19 לטיוטת כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה לתיקון כתב התביעה.

7. בהחלטתי מיום 15.4.13, קבעתי שכ"ט בהתייחס רק לתיקון החלקי של כתב התביעה ועל פי אותה החלטה, ואולם עתה משנתנה לתובעת הרשות לתקן את כתב התביעה גם בדרך של הוספת עילה והגדלת סכום התביעה, יהיה על הנתבעת להגיש כתב הגנה מתוקן ועל כן זכאית כי סכום ההוצאות יוגדל.

בגין תיקון כתב התביעה, ללא קשר לתוצאה הסופית, תשלם התובעת לנתבעת הוצאות (כולל ההוצאות מהחלטה מיום 15.4.13) בסך של 3,500 ₪.

כתב תביעה מתוקן יוגש תוך 10 ימים, כפוף לתשלום הפרש האגרה.
הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן תוך 30 ימים ממועד קבלת כתב התביעה המתוקן.

קדם משפט יתקיים במועד שנקבע, 4.7.13 בשעה 08:30.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חיותא רשף
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: