ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פדורצנקו נדזידה נגד מעדני מניה רשתות מסחר 2000 בע"מ :

לפני: כבוד השופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) גב' פסה מרקוביץ
נציג ציבור (מעבידים) מר יאיר כפיר

התובעת:
פדורצנקו נדזידה, (ת.ז. - 327281663)

-

הנתבעת:
מעדני מניה רשתות מסחר 2000 בע"מ, (ח.פ.-513026369)


נוכחים:

התובע וב"כ עו"ד אסף אוסלקה
ב"כ הנתבעת עו"ד שגיב עזרא
מתורגמנית לשפה הרוסית – הגב' אילנה בוימר

בית הדין נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בפניו.

פרוטוקול

ב"כ הנתבעת: אני לא אתנגד לאיחוד התיקים, זה ייעל את הדיון, פרט לתביעה של סבטלנה קזובסקי, אני חושב שראוי לדון בתביעה זו בנפרד. בתביעה הזו טענה התובעת, היא התובעת היחידה שפוטרה שהיא התפטרה דין מפוטרת, כל יתר התובעת הן עובדות שפוטרו מעבודתן וקיבלו את מה שמגיע לה וחתמו על כתב ויתור וסילוק. לאור הערת בית הדין , אני מסכים לאיחוד גם בתיק הזה, אשר שם תתעורר שאלה נוספת המתייחסת לסוגיית פיצויי הפיטורים.

ב"כ התובעים: אני מסכים לאיחוד התיקים.

ב"כ התובעים: לשאלת בית הדין, יש לנו דוחות נוכחות אבל לא של כל התקופה, לא נתנו לנו את כל הדוחות. לצורך התביעה החישובים שלי מושתתים על דוחות הנוכחות, בתביעה הלכתי לפי מה שהן זכרו, אבל שיניתי את הסכומים בהתאם לדוחות הנוכחות, כך ערכתי את כל החישובים.

ב"כ הנתבעת: לשאלת בית הדין, האמת שאני וחברי נפגשנו מספר פעמים וניסינו לצמצם את המחלוקות בתיק הזה ולמעשה ככל שאם יותר לי, הגענו למעשה לאיזשהי המחלוקות נוגעות לשני רכיבים בלבד בכל התיקים למעשה, בנוגע להפסקות האם התובעות קיבלו הפסקות או לא, ואם כן כמה מגיע להן, ובגין השעות הנוספות. אני העברתי לחברי את כל דוחות הנוכחות שהיו ברשותי כדי שחברי יסב את תשומת ליבי לתלוש שבו הוא אומר שלא שולמו שעות וכמובן לקחנו כל עובד כמה הפסקות הוא קיבל בכל תקופת העבודה. אבקש לומר שלא לפרוטוקול.

לאחר הפסקה:

ב"כ הצדדים: הגענו להסכמה לפי הצעת בית הדין, כדלקמן:

א. בית הדין ימנה מומחה (חשב שכר) אשר יתבקש על בסיס דוחות הנוכחות שצרפה הנתבעת, להגיש חוות דעת בשני נושאים:

גמול על העסקה בשעות נוספות ותשלום שכר על שעות הפסקה שנוכו.

ב. בחוות הדעת יבחן המומחה את טענת התובעים להפרשי שכר ויפסוק לתובעים הפרשי שכר, לא יותר מסכום התביעה על הפרשי שכר.

ג. לעניין שעות ההפסקה, התובעים יהיו רשאים לקבל 50% משעות ההפסקה שנוכו בדוחות הנוכחות, ולא יותר מסכום התביעה ברכיב זה.

ד. בכפוף לתקופת ההתיישנות של שבע שנים, המומחה ייקבע הפרשי שכר על הפסקה בשעות נוספות ושכר על שעות הפסקה שנוכו לתובעים, לגבי אותם חודשים שבהם אין בנמצא דוחות נוכחות, בהתאם לממוצע ביחס לחודשים לגביהם ישנם דוחות נוכחות.

ה. הצדדים יהיו רשאים להעביר למומחה את ניירות העבודה מטעמם בסוגיות לעיל.

ו. בשלב הראשון ישא כל אחד מהצדדים 50% מעלות שכר המומחה. הצדדים יגישו לבית הדין הודעה על זהות המומחה בתוך חמישה ימים מהיום ולחילופין בקשה למינוי מומחה מטעמו.

ז. בהתאם לחוות הדעת, מתבקש בית הדין לפסוק הוצאות ולקבוע בהחלטה סופית את אופן נשיאת עלות המומחה על הצדדים.

ח. למען הסר ספק, הצדדים יהיו רשאים לבקש לזמן את המומחה לעדות, ככל שתוגש בקשה כאמור, הצד המבקש ישא בהוצאות הבאת המומחה לעדות.

ט. אנו מבקשים שההסדר יהיה חסוי בכפוף להסכמה זו, כל יתר רכיבי התביעה יידחו.

י. אנו מבקשים כי בית הדין יתן תוקף של החלטה להסכמה זו. התובעים יהיו רשאים להגיש בנפרד, בקשה לפטור/השבת האגרה.


החלטה

בית הדין נותן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בפניו.

לאחר קבלת חוות הדעת, יודיעו הצדדים כיצד הם מבקשים להמשיך בבירור עילת התביעה לפיצויי פיטורים בתיק 33626-06-11.

ניתנה והודעה היום ד' אייר תשע"ג, 14/04/2013 במעמד הנוכחים.

גב' פסה מרקוביץ
נציג ציבור עובדים

משה טוינה
שופט

מר יאיר כפיר
נציג ציבור מעבידים


מעורבים
תובע: פדורצנקו נדזידה
נתבע: מעדני מניה רשתות מסחר 2000 בע"מ
שופט :
עורכי דין: