ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רות רחמילביץ נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

  1. רות רחמילביץ
  2. אבנר רחמילביץ
  3. BHANU BHAKTA PAUDYAL

נגד

נתבעת

איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי והאא"ג לכל אחד מן התובעים.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי בגין התובעת 1 והתובע 3, ובתחום האא"ג בגין התובעת 1, עקב תאונת הדרכים מיום 19.1.09 (להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר חנן טאובר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי [לתובעת 1 ולתובע 3], ואת ד"ר יוסף בלום כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האא"ג [לתובעת 1] , על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו /ה הרפואי של התובע/ת בגין התאונה, כל אחד בתחומו.

באשר למומחה המבוקש בתחום האא"ג לתובע 3 – בהעדר מסמכים שיש בהם כדי להוות ראשית ראייה כנדרש, אין מקום למינוי בתחום זה. ככל שיוצגו בפניי מסמכים רפואיים שיש בהם לבסס ראשית ראייה, יהיה מקום לשוב ולעיין בבקשה.

באשר למומחים שנתבקשו לתובע 2 – התובע 2 צרף מסמך בודד בלבד, מיום 16.3.09, ערוך בידי מומחית בתחום הנוירולוגי, בו נרשם כי לדברי רעייתו (התובעת 1) חלה החמרה בהתנהגותו והדרדרות במצבו התפקודי. לפיכך, משלא צורפו כל מסמכים שהם בתחומים המבוקשים, היינו, בתחום האורטופדי ו/או האא"ג, ומשלא הוצגה ראשית ראייה, אין מקום בשלב זה להיעתר לבקשת המינוי. ככל שיוצגו בפניי מסמכים רפואיים שיש בהם כדי להציג ולבסס ראשית ראייה כנדרש, בגין כל אחד מן המומחים שנתבקשו, יהיה מקום לשוב ולעיין בבקשה.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע/ת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו/ה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע/ת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע/ת, אם בכלל, ובשים לב לעברו/ה הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה/תהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע/ת.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 21.6.13.

שכר טרחת המומחים, יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ לכל אחד מהם . הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים בגין התובעת 1, ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 24.4.13.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובעים.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

קובע תזכורת פנימית ליום 1.11.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רות רחמילביץ
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: