ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוריס חכים נגד משרד האוצר אגף המכס והמע"מ :

בפני כבוד השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה

תובעים

מוריס חכים

נגד

נתבעים

  1. משרד האוצר אגף המכס והמע"מ
  2. רשות שדות התעופה
  3. הראל בע"מ - חברה לבטוח

החלטה

1. בחנתי את תחשיבי הצדדים ונוכח ציפיות התובע איני סבור כי יש טעם, בשלב זה, להציע הצעה לפשרה. הנני מכבד תחשיבים המוגשים לי והנני מניח כי נערכו בקפידה ובביסוס. משכך, הנני מניח כי התובע מצפה להצעה בסכום הגבוה באופן ניכר מהסיכון העומד לפתחם של הנתבעים, לשיטתם. משכך, יפעלו הצדדים כמפורט להלן.

2. התובע/ת (להלן: "התובע") יגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיו וזאת בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי. הנתבע יעשה כן בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובע.
הצד השלישי יגיש ראיותיו תוך 45 יום נוספים תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם, זאת גם באם הנתבעות תודענה "כמקובל" כי בכוונתן להגיש תצהירי חוקרים מבלי שהגישום במועד. על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם הם לא נערכו ע"י אותו חוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעות אין מקום כי החוקר יתייצב לחקירה ביחד עם כל דוחות החקירה, שכן, לעניות דעתה, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם - תגיש הנתבעת בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר לדעת הנתבעת אין מקום לחושפם.

ככל שאין בכוונת הנתבעות להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים - הן מתבקשות להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהן על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעת שלא תוגשנה.

תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ'- יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

3. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית מעדותו.

4. צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.

5. בתביעות שעילתן על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים - תודיע הנתבעת בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיה באם היא כופרת בחבותה ותנמק הודעתה.היה והודעה כאמור לא תימסר - יתקיים הדיון בשאלת גובה הנזק בלבד.

6. צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.
היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות - יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

7. הפגרה תבוא במניין הימים.
8. לישיבת קדם משפט ליום 24.12.13 שעה 08:30.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוריס חכים
נתבע: משרד האוצר אגף המכס והמע"מ
שופט :
עורכי דין: