ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז הגבס אור יהודה בע"מ נגד י.ה.ב.א. הנדסה ויזמות בע"מ :

בפני כבוד השופט ירון גת

תובעת

מרכז הגבס אור יהודה בע"מ

נגד

נתבעים

  1. י.ה.ב.א. הנדסה ויזמות בע"מ
  2. יהונתן הר טוב

פסק דין

בין הצדדים הושג הסדר על פיו, בין השאר, הסמיכוני הצדדים לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה ועל פי שיקול דעתי, ללא הנמקה, בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
הוסכם בין הצדדים, כי פסק הדין יינתן על יסוד המתווה הבא: כל תעודת משלוח שאינה נושאת כל חתימה מטעם הנתבעת 1 או שאין מצוין בה פרויקט מזוהה של הנתבעת 1 ( הפרויקטים המזוהים הם הפרויקטים בתל אביב) ושאין ביחס אליה טופס הזמנה המקושר עם פרטי הנתבעת 1 לא תוכר בחשבון. כל יתר תעודות המשלוח תוכרנה בחשבון. עוד הוסכם על הצדדים כי אחריותו/חבותו של הנתבע 2 תוגבל עד לסכום 20,000 ₪.
כמו כן, הוסכם כי פסק הדין יינתן על יסוד החומר המצוי בתיק בית המשפט, על יסוד תצהירי הצדדים ועדויותיהם בבית המשפט ועל יסוד טבלה מסכמת שהגיש כל צד, המפרטת את החישוב הנכון לשיטתו בהתאם למתווה המוסכם דלעיל.

על סמך כל החומר שלפני, תוך שאני נותן משקל להסכמה בין הצדדים, ותוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, אני פוסק כי על הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, את הסכום של 20,000 ₪.
עוד אני פוסק, כי על הנתבעת 1 לשלם לתובעת בנוסף סכום של 19,000 ₪ (סה"כ תשלם הנתבעת 1 סך של 39,000 ₪) .
התשלומים האמורים יהוו סילוק סופי ומוחלט של כל התביעות נשוא התיקים דנן.
בנוסף, הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪.
התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן – יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר .

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז הגבס אור יהודה בע"מ
נתבע: י.ה.ב.א. הנדסה ויזמות בע"מ
שופט :
עורכי דין: