ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בריטש(אסיר) נגד משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר :

בפני כבוד השופט רון שפירא

העותר
רועי בריטש (אסיר), ת"ז XXXXXX438

נגד

המשיבים

  1. שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
  2. מדינת ישראל

פסק דין

בפני עתירת אסיר המופנית כנגד החלטת שב"ס שלא להוציא את העותר לחופשה.

ב"כ העותר טוען כי הוצאת העותר מסבב חופשות, אחרי שכבר יצא לחופשות, נעשתה עקב פליטתו מהליך טיפולי. לטענתו, מדובר באסיר אשר התמיד בטיפול אינטנסיבי וקשה בכלא חרמון וגם כיום הוא משתתף בקבוצת "צעדים", מוסר בדיקות שתן ועוד פעילויות חיוביות בכלא. לטענתו, אין מקום להעניש את האסיר על כך שנפלט מכלא חרמון, באופן שבו נשללו חופשותיו.

שב"ס הגיש תגובה מפורטת, שנערכה על ידי הגורמים הטיפוליים בכלא כרמל. במסגרת התגובה המפורטת תואר מסלול ההליכים בהם השתתף העותר בניסיון לגמילתו משימוש בסמים. עולה כי לאורך זמן נעשו ניסיונות לשלב את העותר בטיפולי גמילה, ואולם בסופו של יום העותר לא התמיד בגמילה מסמים, וגם לא שינה את דפוסי התנהגותו האלימה. בנסיבות אלה הוחלט על הרחקתו מכלא חרמון.

בהמשך נקלט העותר בכלא כרמל, הוצע לו להשתלב בטיפול גמילה, ואולם עמדתו שעניינה סירוב, נשארה בעינה. גורמי הטיפול אשר ערכו מספר פגישות עם העותר, הגיעו למסקנה שהעותר אינו מסוגל להתמודד עם דפוסי התנהגותו האלימים. בעיית ההתמכרות אצלו היא בעיה חמורה, המשליכה על התנהגותו ועל מערכות היחסים עם הסובבים אותו. מאחר והעותר לא משלים הליך טיפולי, הוא גם מתקשה בהתקשרות עם אנשים ונוהג באלימות. בנסיבות אלו סוברים הגורמים הטיפוליים, כי בהעדר הליך טיפולי מתאים, קיים פוטנציאל למסוכנות הנשקף מהעותר, ומטעם זה אף המליצו שלא להוציאו לחופשה.

שב"ס קיבל את המלצת הגורמים הטיפוליים, וכפועל יוצא מכך לא יוצא העותר לחופשות.

ניתן, אם כן, לראות כי החלטת שב"ס התקבלה בהתאם לסמכותו ומשיקולים ענייניים המבוססים על הערכת הגורמים המקצועיים, כי הוצאת העותר לחופשה עלולה לסכן את שלום הציבור. נזכיר כי בין חובותיו של שב"ס מצויה גם החובה להגן על שלום הציבור מפני אסירים, וחובה על שב"ס למנוע יציאה לחופשה של אסיר, אשר ההערכה המקצועית לגביו מצביעה כי הוצאתו לחופשה תסכן את שלום הציבור. בנסיבות אלו, לא רק שהחלטת שב"ס התקבלה בסמכות והיא סבירה, אלא שנראה לכאורה שכל החלטה אחרת, המורה להוציא אסיר לחופשה על אף שקיימת הערכה כי הוא יסכן את שלום הציבור, תהיה החלטה בלתי סבירה.

בנסיבות אלו ולמעלה מן הצורך, גם אזכיר את ההלכות לפיהן אסיר אשר אינו משתלב בטיפול גמילה ומסרב לנסות ולשנות את דרכיו, לא ייצא לחופשה. הלכות אלו אושרו בשורה של פסקי דין, ואין צורך לחזור עליהן. במקרה שבפני, הרי שמעבר לאמור לעיל, מאובחן העותר כמי שהוצאתו לחופשה תסכן את שלום הציבור, ומכאן שההחלטה שלא להוציאו לחופשה היא החלטה שהתקבלה כדין.

העתירה נדחית.

אין צורך לומר, כי הדרך להשתלב בהליך טיפולי תמיד פתוחה בפני העותר, וככל שיפנה ויבקש להשתלב בהליך טיפולי, יש לעשות הכל כדי לסייע לו להשתלב.

יש לשלוח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן לעותר באמצעות מחלקת האסיר בשב"ס.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.

ר' שפירא, שופט


מעורבים
תובע: בריטש(אסיר)
נתבע: משטרת ישראל/שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר
שופט :
עורכי דין: