ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוני אלכסנדר נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת נעם חת מקוב

תובע
דוני אלכסנדר

נגד

נתבעת
שירביט חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 09 דצמבר 2013 בשעה 09:00 בפנ י.
לצורך קדם המשפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:

1. ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.

2. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר ניסים אוחנה, טל' 09-XXXX999 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי. ייאמר כי על אף שהתובע ביקש למנות מומחה בתחום הנוירולוגי, צודקת הנתבעת כשמציינת כי התובע לא פנה לבדיקה נוירולוגית אחת מאז התאונה וזאת לעומת פניות לא מעטות לאורתופד ועל כן נעשה מינוי של מומחה בתחום האורתופדי בלבד.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, דוני אלכסנדר, בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה התובע/ת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ומקצועו.
ה. האם יהיה התובע/ת זקוק/ה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

3. הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.

4. מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה, בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה.
שכה"ט יועבר ישירות למומחה.

הנני קוצבת את שכ"ט המומחה ומעמיד ה אותו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
אם שכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובע/נתבעת תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, אם יש לו נגיעה למי מהצדדים.
המזכירות תשלח למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מיום המינוי.

5. המומחה לא יבדוק את התובע/ת לפני חלוף 90 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.

6. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

7. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד
30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעים עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.


מעורבים
תובע: דוני אלכסנדר
נתבע: שירביט חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: