ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף שטינלאוף נגד המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע

יוסף שטינלאוף
נגד
נתבעת
המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")

החלטה

בהמשך לדיון מהיום:
1. ראיות הצדדים (תצהירים ותיקי מוצגים) הוגשו זה מכבר, בהתאם להחלטתי מיום 10/6/12.
בהתחשב בהיקפן ובמהות ההליך- התיק נקבע, כמפורט בפרוטוקול הדיון- לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 4/2/14 בין השעות 08:40-11:00.

2. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים, תעשה בתוך 21 יום מ היום, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב המשכות הדיון.

4. ב"כ הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 20 דקות לעד ועד 40 דקות ל בע"ד וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.

5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 3/9/13 -בקשה לזימון עדים.
זימונו של עד שאינו מומחה- מותנה בהפקדת הסך של 400 ₪ , מראש, בקופת בית המשפט .
זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 878 ₪ בקופת בית המשפט.
בתיק זה קיימת קביעת המל"ל המחייבת, כך שאין צורך במתן הוראות בדבר הפקדת שכר מומחים.
זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו יש ליתן את התעצ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.

על צד המזמן עדים לוודא שיש אישורי מסירה 90 יום טרם הדיון שאם לא כן יטלו את ההזמנות למסירה אישית ולהזכיר לעדים את מועד הדיון 45 יום מראש.

פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.

6. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

10. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

החלטתי תשלח לב"כ הצדדים- בפקס
ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף שטינלאוף
נתבע: המאגר הישראלי לביטוחי רכב )"הפול")
שופט :
עורכי דין: