ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחר עובדיה נגד ניו קופל ביטוח :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובע

שחר עובדיה

נגד

נתבעת

ניו קופל ביטוח

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, נוירולוגי, המטולוגי, פסיכיאטרי, פה ולסת, כירורגי, ריאות. הנתבעת הביעה הסכמתה למינוי בתחום האורטופדי.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – התקנות) ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי, נוירולוגי, המטולוגי, פה ולסת, כירורגי וריאות עקב תאונת הדרכים מיום 14.9.08(להלן – התאונה).

לפיכך, אני ממנה בזאת את המומחים הבאים: -

 1. ד"ר אלי שטיינברג, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי; המומחה האורטופדי יקבע גם את נכות התובע בתחום הפלסטי, ככל שהדבר מצוי בתחום מומחיותו. לחלופין – יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף, בתחום הכירורגיה הפלסטית .
 2. פרופ' דוד ירניצקי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי; המומחה הנוירולוגי יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף, בתחום הפסיכיאטרי.
 3. ד"ר אברהם קורנברג, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום ההמטולוגי;
 4. ד"ר יוסף ניסן, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפה ולסת;
 5. ד"ר דוד שטרית, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הריאות;

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

 1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
 3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
 4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
 5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
 6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף ביום 7.6.13.

שכר טרחת המומחה בכל תחום יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומח ים ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 28.4.13.

בנוסף, לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 29.4.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 1.1.14.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שחר עובדיה
נתבע: ניו קופל ביטוח
שופט :
עורכי דין: