ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פ.פ.ס. - ריהאב בע"מ נגד גסאן אגברייה, עו"ד :

בקשה מס' 2
בפני כבוד השופטת שולמית ברסלב

מבקש
גסאן אגברייה, עו"ד

נגד

משיבה
פ.פ.ס. - ריהאב בע"מ

החלטה

בקשה למחיקת הכותרת ו/או למתן רשות להגן

1. התיק הונח על שולחני בשלב זה.

2. מכל מקום, ביום 27/2/13 ניתנה החלטת כבוד השופטת כאמלה ג'דעון בבקשת הנתבע מס' 2 למחיקת כותרת ו/או למתן רשות להתגונן שבה הועלו, בין היתר, טענות בעניין התיישנות והעדר יריבות , לפיה:
"... לגבי טענת ההתיישנות - מעיון ברשימת הטיפולים שניתנו לנתבע מס' 2 ואשר צורפה לכתב התביעה עולה כי התביעה שהוגשה ביום 2.2.09 התיישנה לגבי מרבית הטיפולים, למעט הטיפול מיום 6.7.02 ופגישת הסיכום מיום 13.10.02.
לגבי טענת העדר יריבות – הטענות שהועלו בתגובת התובעת בהקשר זה מחייבות בירור עובדתי, ומשכך, אין בטענה זו בכדי להביא לדחיית התביעה על הסף בשלב הזה.
6. לאור האמור לעיל, ובמיוחד לאור צמצום סכום התביעה באופן ניכר, מתבקשת התובעת להודיע לתיק בית המשפט, תוך 10 ימים מהיום, אם בכוונתה להמשיך את ההליך כנגד נתבע מס' 2.
במידה וכן, תועבר בקשת נתבע מס' 2 למחיקת כותרת ו/או מתן רשות להתגונן, לדיון בפני כבוד הרשמים.
במידה ולא, תדחה התביעה כנגד נתבע מס' 2 ללא צו להוצאות, בכפוף להסכמת נתבע מס' 2 לכך.
7. במידה ולא תתקבל כל הודעה מטעם מי מהצדדים עד ליום 10.4.13, יינתן פסק דין הדוחה את התביעה כנגד נתבע מס' 2 ללא צו להוצאות, ללא כל הודעה נוספת".

3. לאחר שבחנתי את בקשת הנתבע מס' 1 ותגובת התובעת - מצאתי כי קביעת כבוד השופטת כמאלה ג'דעון יפה היא אף ביחס לנתבע מס' 1. אמנם, שני הנתבעים, הגישו כל אחד בנפרד בקשה למחיקת כותרת ו/או למתן רשות להגן, אך בפרט בכל הקשור לטענות שעניינן סילוק התביעה על הסף (התיישנות והעדר יריבות), שהועברו להכרעתי, טענות הצדדים זהות המה ולא בכדי.
לשיטת התובעת, החוב נשוא התביעה הוא בגין סדרת טיפולים פסיכולוגיים שהוענקו לנתבע מס' 2 עקב פגיעתו בתאונת דרכים בעת שיוצג על ידי הנתבע מס' 1, על סמך התחייבות הנתבע מס' 1 לפירעון החוב מתוך הסכומים הראשונים שיתקבלו מחברת הביטוח עקב התאונה.

4. משכך, דין טענת ההתיישנות להתקבל, למעט ביחס לטיפול מיום 6.7.02 ולסיכום טיפול מיום 13/10/12.
ביחס לטענה בדבר העדר יריבות - אין מקום לסילוק על הסף, נוכח הצורך בבירור עובדתי של טענות הצדדים בעניין דא בטרם הכרעה.

יחד עם זאת, גם ביחס לנתבע מס' 1 מן הראוי כי לאור גובה התביעה לאחר צמצומה (סך קרן של 800 ₪ ומע"מ כחוק) - התובעת תודיע תוך 15 יום מהיום האם בכוונתה להמשיך ההליך נגד נתבע מס' 1, שאם כן הבקשה למחיקת כותרת ו/או מתן רשות להתגונן, תועבר לדיון לפני הרשמים.
מנגד, העדר תגובה/הודעה של התובעת תוך 15 יום מהיום יחשב כהסכמה לדחיית התביעה גם כנגד נתבע מס' 1, ללא צו להוצאות.

5. התיק יובא לעיוני עם קבלת ההודעה/תגובה ולא יאוחר מיום 19/5/13.

המזכירות תמציא עותק החלטה זו לצדדים גם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ג, 25 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פ.פ.ס. - ריהאב בע"מ
נתבע:
שופט :
עורכי דין: