ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ידידיה דוד - ע"י ב"כ עוה"ד איתן אדלשטיין נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ - ע"י ב"כ עוה"ד ... :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

התובע
ידידיה דוד - ע"י ב"כ עוה"ד איתן אדלשטיין ואח'
נגד
הנתבעת
מגדל חברה לביטוח בע"מ - ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שמשי ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 4/7/68, היה מעורב בת.ד נשוא התביעה, שהינה גם ת.ע- מיום 13/7/11 (להלן: "התאונה"). לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה ובחנתי את טענות הצדדים , מצאתי שיש ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה . הנתונים בדבר רקע קודם בעמ"ש יבחנו ע"י המומחה ואינם עילה לאי מינוי.

2. אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי את פרופ' יגאל מירובסקי (להלן: "המומחה"). המומחה יואיל לחוות דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בקשר עם התאונה נשוא התביעה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר- חלקם או כולם וכן האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל. כן יואיל המומחה להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים, למהותם של כאלה, אם בכלל והאם ניתן לבצעם במסגרת הרפואה הציבורית. הכל- בשים לב אף לרקע הרפואי הרלוונטי.

3. כדי למנוע עיכובים עתידיים בניהול התיק ו/או תקלות,- מתבקשים המומחה וב"כ הצדדים לבחון כבר עתה האם קיימים/היו קיימים קשרים אישיים מיוחדים או קשרי עבודה על בסיס פרטי ביניהם (בעלי דין או ב"כ) ו/או גופים הקשורים בהם ו/או באי כוחם, לרבות טיפול במי מבעלי הדין, בכל מסגרת שהיא- שבגינם יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה. רק ככל שיש/היו כאלה- יש להודיע על כך ללא דיחוי.

4. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד שיקוזז מכל פיצוי שיקבע לתובע. ב"כ הנתבעת יואילו לעקוב ולוודא כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו.
העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה מיד בסמוך לאחר התשלום.
5. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקויים לפני שוידא כי שכר המומחה שולם במלואו, וכן- בכפוף להשלמת ההליכים המקדמיים ע"י התובע וחלוף 60 יום מהשלמתם. המועד אף לא יקדם מ-60 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת והוא יודע לב"כ הנתבעים מיד לאחר תיאומו. הכל- לפי המאוחר.
המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בהקדם האפשרי, ובתוך 30 יום ממועד הבדיקה.

6. הצדדים יעבירו למומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע והבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול- הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי ולהפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

7. עם קבלת חוות-הדעת יגישו הצדדים תחשיבי נזק ריאליים ומפורטים- בתוך 30 יום לכל צד.

8. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, לרבות תצהירי תשובות לשאלונים, גילוי מסמכים כללי וספציפי, פרטים נוספים וכיו"ב יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום.

9. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

10. ההחלטה ניתנה בהעדר הצדדים, כדי לחסוך מהם התייצבות ליום מוקד פלת"ד הקבוע ליום 17/6/13, והדיון הנ"ל מתייתר. הצעתי תשלח בדואר.

המזכירות תואיל לשלוח את החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים.
ב"כ התובע ירשמו נא לפניהם את התיק לת.פ אחר התהליך.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ידידיה דוד - ע"י ב"כ עוה"ד איתן אדלשטיין ואח'
נתבע: מגדל חברה לביטוח בע"מ - ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שמשי ואח'
שופט :
עורכי דין: