ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רוני רושרוש :

42831-03-13

בפני כבוד השופטת אוסילה אבו-אסעד
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רוני רושרוש

נוכחים:
מטעם המבקשת: עו"ד אושרת בן סדון
המשיב: בעצמו ועל ידי עו"ד עופר סבו

בית המשפט מבהיר לנאשם כי אינו כפוף להסדר הטעון.

פרוטוקול

בית המשפט מבהיר לנאשם כי אינו כפוף להסדר הטעון.

הנאשם: הבנתי את הסברי בית המשפט, אני מודיע כי ההסדר, כפי שהוצג הינו על דעתי, אני מסכים לו ומבקש לכבדו.

התובעת טוענת לעונש: מבקשת לכבד את ההסדר. מדובר בנאשם יליד 71, נעדר הרשעות קודמות, הודה בהזדמנות ראשונה, חסך זמן שיפוטי יקר, לאור רכיבי ההסדר המאשימה סבורה כי בנסיבות בתיק זה מדובר בהסדר סביר ומבקשת לכבדו. אין הרשעות.

הסנגור טוען לעונש: מבקש לכבד את ההסדר. מדובר בהסדר ראוי, יש איזון בין הרכיבים, מדובר בנאשם ללא עבר פלילי. הודה בהזדמנות ראשונה במשטרה , הודה בהזדמנות ראשונה בבית המשפט. מגיש דוח סוציאלי שנערך על ידי הרווחה המעיד שחייו אינם פשוטים, אישתו חולה. אביו שנמצא כאן איתו חלה במחלת הסרטן והוא מסייע למשפחה. לאור האמור סבור כי ההסדר ראוי ומבקש לכבדו. בתיק זה מדובר בהסעה וניסיון להעסקה. במידה והיה מדובר בהסעה בלבד לא היה מוגש כתב אישום.
הנאשם: אני מתחרט ומבקש את רחמי בית המשפט.
אביו הנאשם: מבקש לעזור לנו, אנו חולים, אני חולה סרטן , אשתי אמורה לעבור ניתוח בגב בעוד יומיים.

גזר דין
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות נושא כתב האישום שעניינן המסיע ברכב תושב זר השוהה שלא כדין, עבירה לפי סעיף 12 א (ג) (1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב - 1952 וניסיון של העסקה של תושב זר שלא כדין, עבירה לפי סעיף 12 א (ב) לחוק הכניסה לישראל הנ"ל וסעיף 25 לחוק העונשין תשל"ז – 1977.

במסגרת הסדר טעון שהוצג לפניי במהלך דיון קודם שנערך בעניינו של הנאשם, הודה הנאשם והורשע על פי הודאתו כאמור.

עניינו של הנאשם הופנה לשירות מבחן לצורך קבלת תסקיר לעניין העונש אלא שמפאת עומס עבודה ולאור בקשת שירות המבחן, בעקבות העומס האמור, למתן אורכה להגשת התסקיר הנ"ל, ויתר הנאשם על זכותו לקבלת תסקיר לעניין העונש וביקש לקיים את הדיון בעניינו היום, ללא תסקיר.

בפתח הדיון הוצג בפניי הסדר טעון המתייחס למרכיבי הענישה והצדדים עתרו לפניי היום לכבדו.

לאחר ששמעתי את טיעוני שני הצדדים ולאחר ששקלתי את הסדר הטעון כפי שהוצג לפניי כאמור, מצאתי כי המדובר בהסדר טעון ראוי, סביר, שאינו נוגד את תקנת הציבור.

מקום בו הודאת הנאשם הינה בגדר של הסדר טעון אין בית המשפט נדרש לקביעת מתחם עונש הולם ואין הוא נזקק לקביעה המרובעת הבאה בגדרו של תיקון 113 לחוק העונשין, שכן הצדדים מציעים לבית המשפט מתחם עונש הולם בגדר הסדר טעון.

כאמור, לאחר שבחנתי את ההסדר ולאחר שבחנתי את מהות המעשה ומיהות העושה, ולאחר שהבאתי בחשבון את הודאתו של הנאשם המלמדת על לקיחת אחריות מצידו ואת העובדה כי מדובר בנאשם שאין בעברו הרשעות קודמות בפלילים, הריני מחליטה לכבד את ההסדר ובהתאם הריני משיתה על הנאשם את העונשים הבאים:
1. אני מטילה על הנאשם מאסר לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך תקופה הנ"ל עבירה כלשהי על הוראות חוק הכניסה לישראל תשי"ב – 1952.

2. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 20,000 ₪ או 60 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-20 תשלומים שווים ורצופים על סך 1,000 ₪ כל אחד, החל מיום 1.7.13, ובכל 1 לחודש שלאחריו עד התשלום המלא בפועל.
במידה והנאשם יפגר בתשלום כלשהו, תעמוד יתרת הקנס הבלתי מסולקת לפרעון מידי ויאסר הנאשם למשך התקופה המוזכרת לעיל.

3. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
התנאי הוא שהנאשם לא יעבור סמוך התקופה הנ"ל עבירה על חוק הכניסה לישראל ויורשע בגינה בין בתקופת התנאי ובין לאחריה.

4. רכבו של הנאשם, התפוס בידי משטרת ישראל, יוחזר על ידי משטרת ישראל לנאשם וזאת במידית.

למען הסר ספק, תנאי השחרור כפי שנקבעו בעניינו של הנאשם במסגרת תיק המעצר 42831-03-13 מבוטלות בזאת, ובכלל זאת מבוטלת הפסילה שהוטלה של רישיון הנהיגה של הנאשם.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ח אייר תשע"ג, 2013-04-28 במעמד הנוכחים.

אוסילה אבו-אסעד, שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: רוני רושרוש
שופט :
עורכי דין: