ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף סיהו נגד הפניקס חברה לביטטוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעים

  1. יוסף סיהו
  2. רות סיהו

נגד

נתבעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה בתחום האורטופדי והנוירולוגי.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי עקב תאונת הדרכים מיום 7.1.12.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר צ'צ'יק אהרון, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבם הרפואי של התובע ים בגין תאונת הדרכים מיום 7.1.12. המומחה יחווה דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעים נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ם בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבם הרפואי של התובע ים.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעים, אם בכלל, ובשים לב לעברם הרפואי של התובע ים, לעבודתם ולמקצוע ם.
  5. האם יהיו התובע ים זקוק ים לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעים.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

מינוי המומחה ייכנס לתוקף ביום 3.6.13.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה בגין כל אחד מהתובעים יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ (סה"כ 9,000 ₪ בצירוף מע"מ).

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 29.4.13.

בנוסף לאחר קבלת חוות דעת המומחה יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובעים יגיש ו לתיק תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב נזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 30.4.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 10.12.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף סיהו
נתבע: הפניקס חברה לביטטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: