ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'מיל אבו ראס נגד שלמה חברה לביטוח בע"מ :

ג'מיל אבו ראס

התובע

נגד

שלמה חב' לביטוח בע"מ

הנתבעת

החלטה

ישיבת קדם משפט ראשונה תתקיים ביום 24.11.2013 בשעה 11:00 . לצורך קדם משפט ניתנות בזה ההוראות הבאות:
ניתן בזאת צו הדדי לגילוי ועיון במסמכים עד 45 ימים מהיום.
לאחר עיון בבקשה למינוי מומחה ובתשובה לה הוחלט למנות את ד"ר ניסים אוחנה מרחוב יצחק בן צבי 10 קומה 6, באר שבע טל' 08-XXXX030 כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות אירוע תאונת הדרכים נשוא התביעה ובמיוחד יתייחס ל:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
המומחה יביע דעתו באשר לקיומה של נכות זמנית, ככל שקיימת.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ומקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
הצדדים רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים, המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות דעת.
הנני קוצב את שכ"ט המומחה ומעמידו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ושכרו של המומחה עולה על הסכום הנקוב, יודיע לביהמ"ש ולתובע/נתבעת תוך יום מקבלת הודעת המינוי.
מאחר ונחה דעתי כי קיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה, בשלב זה וכמימון ביניים תישא הנתבעת בשכר טרחת המומחה. שכה"ט יועבר ישירות למומחה המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 יום מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
בנוסף, המומחה יודיע תוך 7 ימים מיום קבלת המינוי, באם יש לו נגיעה למי מהצדדים.
המזכירות תשלח למומחה את הודעת המינוי בתום 7 ימים מיום ההפקדה.
המומחה לא יבדוק את התובע לפני חלוף 90 יום מהיום.
חוות דעת המומחה תימסר לבית המשפט ולצדדים, במידת האפשר, תוך 90 יום מיום הבדיקה.
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו של המומחה והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע יוגש עד 30 ימים לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבעת עד 14 ימים קודם למועד קדם המשפט.
הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד המבקש ביטולה או שינויה בבקשה בכתב שתוגש תוך 30 יום ממועד קבלת החלטה זו.
לתשומת לב הצדדים: בכל תגובה לבקשה, תגובה לתגובה או כיוב', יש לציין במקום בולט את מספר הבקשה. בנוסף, בהגשה מרחוק, יש להקפיד על תיוק מסמך מהסוג האמור במסגרת הבקשה המתאימה. מסמך שלא יענה על הדרישות האמורות, בית המשפט יתעלם ממנו והוא יחשב כמסמך שלא הוגש.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'מיל אבו ראס
נתבע: שלמה חב' לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: