ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי חסן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד השופטת חדוה וינבאום וולצקי

המבקש

עלי חסן
ע"י ב"כ עוה"ד גב' איריס בן גד

נגד

המשיבה

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ח. דוד חיות ואח'

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מהיום אני ממנה בזאת את פרופ' מנחם שדה מבי"ח וולפסון כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי וכן את פרופ' שמואל פניג מבי"ח שלוותה כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי בתיק זה.

2. מינויו של המומחה הנוירולוגי ייכנס לתוקפו מיד ואילו מינויו של המומחה בתחום הפסיכיאטרי ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת חוות דעתו של המומחה בתחום הנוירולוגי. זאת על מנת למנוע כפילויות בהתייחסות המומחים לאותם נושאים שיכול והם חופפים לשני התחומים.

3. המומחים מתבקשים ליידע את בית המשפט ככל שקיימת קרבה בינם לבין הצדדים בתיק ו/או באי-כוחם.

4. המומחים יעיי נו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו ל הם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדק ו את התובע ויקבע ו ממצאים לגבי מצב ו הרפואי בעקבות התאונה מיום 8.5.10 ובמיוחד יקבעו:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצוע ו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים והאם הם כלולים בסל הבריאות.
ה. המומחים יתייחס ו, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

5. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים הרפואי ים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת, למעט חוות הדעת של המומחה הנוירולוגי שתועבר למומחה בתחום הפסיכיאטרי.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

6. בשכר טרחת המומחים ת ישא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחים.

7. המומחים מתבקש ליתן את חוות דעתם בתוך 60 ימים מיום קבלת התיעוד הרפואי ורק לאחר ששכר טרחת ם ישולם כאמור, ובכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

8. המזכירות תעביר ההחלטה הן למומחים והן לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי חסן
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: