ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשת ש. דגן תעשיות בע"מ נגד פנחס פנחסי :

התובעים:

  1. רשת ש. דגן תעשיות בע"מ
  2. שלמה דגן

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד יהודה מרציאנו, עמוס לוי

נגד

הנתבע:
פנחס פנחסי
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף ריכטר, טומי בן חמו

החלטה

1. עניינה של החלטה זו הוגדר בדברים שנרשמו מפי באי כח הצדדים עם סיום דיון ההוכחות ב-1.7.12 כדלקמן:
"הסתיימה שמיעת הראיות. מה שעומד על הפרק עתה הוא הגשת סיכומים שלאחריה יהיה מקום שבית המשפט יקבע מה שיקבע ויתן לרו"ח סוסובר הוראות כיצד להשלים את חוות דעתו בעניינים שהרו"ח ביקש הוראות מבית המשפט לצורך השלמה. לאחר שתבוא השלמה כזו, ניתן יהיה להשלים את הסיכומים בהמשך לה ורק אז ני תן יהיה לתת פסק דין שיסיים ההליכים בתיק. הסיכומים שיוגשו בשלב הנוכחי יתייחסו לכל העניינים שעל הפרק, ואחרי חוות הדעת המשלימה יוגשו סיכומים נוספים לגבי מה שיישאר צורך שיוגשו בקשר אליו" (פרוטוקול, ע' 58, ש' 28-22).

2. לאחר שהוגשו סיכומים כנ"ל במתכונת תלת שלבית, הוכשרה הקרקע למתן ההוראות למומחה החשבונאי לצורך השלמת חוות הדעת שלו.

3. כאן המקום לציין כי שני הצדדים הגישו סיכומים נרחבים ביותר, אשר יש בהם חריגה מן העניינים הספציפיים שבקשר אליהם ביקש המומחה הוראות כנ"ל (ואשר ייתכן כי יוכלו להביא לקיצור הסיכומים הנוספים שיוגשו לקראת מתן פסק הדין ). מכל מקום, לאחר עיון במה שהוגש הגעתי לכלל מסקנה כי בשלב הנוכחי יש להסתפק במתן ההוראות הספציפיות למומחה וכי ככל שלאחר חוות דעתו המשלימה יצדיקו הטיעונים הרחבה לגבי מה שביסוד ההוראות הנ"ל, ניתן יהיה לעשות זאת במסגרת פסק הדין.

4. בחוות דעתו ביקש המומחה הוראות לגבי שלושה עניינים כדלקמן:
א. לגבי חשבוניות שונות, אשר המומחה הגדיר אותן ככאלה "שאינן מייצגות פעילות כלכלית" – האם פנחסי הוכיח כי החזיר סכומי כסף בקשר אליהן לדגן? (ראו בעניין זה פרק ב1 בע ' 10-5 לחוות הדעת).
ב. לגבי תעודות חיוב שהוציא דגן לפנחסי בקשר לחיוב דגן ע"י פנחסי בגין אגרגטים במחירים שאינם מקובלים על דגן – האם יש לראות את פנחסי כמי שהסכים לאותן תעודות חיוב? (פרק ב2 בע' 10 לחוות הדעת).
ג. לגבי תעודות משלוח שונות מחודש אוקטובר 2004 בגין אספקת אגרגטים – האם יש לחייב את דגן בתשלום לפנחסי בגינן ? (פרק ד2 בע' 15 לחוות הדעת) .

5. ההוראות לגבי השאלות הנ"ל הן אלה:
א. לגבי חשבוניות כנ"ל בסעיף 4(א) שלגביהן יש למומחה ספקות – נקודת המוצא של המומחה תהיה כי פנחסי לא הוכיח החזרת סכומי כסף לדגן בקשר אליהן.
ב. לגבי תעודות החיוב הנ"ל בסעיף 4(ב) – נקודת המוצא של המומחה תהיה שפנחסי הסכים לאותן תעודות חיוב (היוצרות זיכוי לדגן).
ג. לגבי תעודות המשלוח הנ"ל בסעיף 4(ג) – נקודת המוצא של המומחה תהיה שעל דגן לשלם לפנחסי בגין כל תעודה החתומה ע"י דגן או מי מטעמו. ככל שהייתה בפועל מחלוקת לגבי סכום החיוב (כנזכר בסעיפים 4(ב) ו-5(ב) דלעיל), הרי שהחיוב יהיה לפי המחירים שטוען להם דגן .

6. בנוסף לעניינים הנ"ל שלגביהם ביקש המומחה הוראות מבית המשפט, העלו דגן בסיכומיהם טענה כי יש שני שיקים משנת 2006 – שהאחד ע"ס 100,000 ש"ח והשני ע"ס 50,000 ש"ח (והם צורפו כנספחים יב/4-1 לתצהיר דגן) – אשר המומחה לא התייחס אליהם עד כה וכי יש לזכות את חשבונם אצל פנחסי בגינם. פנחסי טוען כי לנוכח מכלול השתלשלות העניינים עד כה, אין מקום להורות למומחה להתייחס לשני שיקים אלה בשלב הנוכחי.
לאחר שקילת המכלול הגעתי למסקנה כי יש להורות למומחה להתייחס גם לשני השיקים הנ"ל, תוך שבסיכומים הסופיים יוכלו שני הצדדים להתייחס לכל הנחוץ בקשר לכך ובכלל זה לאפשרות שבית המשפט לא יתחשב במה שיקבע המומחה לגבי שיקים אלה בשל הטענה הנ"ל.
אני סבור שמהלך כדלעיל רצוי בשל כך שהוא יאפשר יצירת תשתית מלאה לכל שעשוי להיות נחוץ להכרעה שתבוא בפסק הדין, ועם זאת – הוא אינו מונע מן הצדדים להעלות כל טענות שימצאו לנכון.

7. בהמשך לכל שנקבע עתה, על באי כח הצדדים לפנות בהקדם לרו"ח סוסובר לצורך מתן חוות דעת סופית, אשר תתייחס למה שנותר בהתאם להוראות דלעיל.

8. שאלת ההוצאות בקשר למה שהוכרע עתה תישקל במסגרת פסק הדין.

9. התיק יובא לעיוני ב- 10.6.13.
ניתן להודיע או לעתור בהתאם להתפתחויות.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, י"ט באייר תשע"ג, 29 באפריל 2013.

חתימה


מעורבים
תובע: רשת ש. דגן תעשיות בע"מ
נתבע: פנחס פנחסי
שופט :
עורכי דין: