ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דסכלו פרלה נגד לידור ינון קהתי :

לפני כבוד השופטת איריס לושי-עבודי
תובעים
1. דסכלו פרלה

נגד
נתבעים
1. לידור ינון קהתי

הודעה

על פי הנחיות סגן הנשיאה יש לפעול כדלקמן :

1. התביעה נקבעה לדיון ליום 18 יוני 2013 בשעה 09:00 בפני כבוד השופטת איריס לושי-עבודי.

2. התביעה הינה תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בהתאם להוראות פרק זה, על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מהמועד שהומצא לו כתב התביעה, שאם לא כן, יכול שינתן נגדו פסק דין בהיעדר הגנה. לכתב ההגנה יצורפו תצהירי עדות ראשית של עדיו, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות ומסמכים הנוגעים לעניין הנדון.

3. באחריות ב"כ התובע לדאוג להמצאת הודעה זו, כתב התביעה, התצהירים וכל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון במסירה אישית לנתבע בתוך 14 יום.

4. במועד שנקבע לדיון יתייצבו המצהירים. עד אשר לא הגיש תצהיר עדות ראשית, לא יוזמן לבית המשפט ולא יוכל להעיד אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו. בבקשה להזמנת עד יצוין לשם מה מוזמן העד.

5. על בעלי הדין להתייצב אישית לדיון ולכל דיון.

6. במקרה שאחד הצדדים הוא תאגיד, יתייצב מנהל מטעמו המוסמך לסיים את התיק.

7. כל בקשה מקדמית לבית המשפט תוגש מיד לאחר שנוצרה העילה להגשתה ואין להמתין לשם כך לדיון.

8. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בע"פ ולסיום התיק בדיון שנקבע.

9. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 (טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון), או בהתאם להוראת נוהל 10 – 2 (טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר), לפי העניין.
10. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלבנטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתן ביום 25 אפריל 2013.


מעורבים
תובע: דסכלו פרלה
נתבע: לידור ינון קהתי
שופט :
עורכי דין: