ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעל בסיס נגד שי טרבולסי :


בפני כבוד השופטת ריבה שרון

מבקשת
יעל בסיס
נגד
משיבים

  1. שי טרבולסי
  2. הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ
  3. אורלי אנג'ל

החלטה

1. התיק נקבע לשמיעת הראיות עד גמר ולסיכומים בע"פ- ככל שהדבר יתאפשר לבית המשפט, ליום 27/2/14 לכל היום, החל מהשעה 08:40 ועד 11:00 ושוב החל מהשעה 11:30 .

2. התובעת הגישה תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים. הואיל והגישה לאחרונה תצהיר משלים, אני מאריכה את המועד להגשת תצהירי הנתבעים- עד ליום 30/5/13.
לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו- הודעה הכוללת פירוט של תמצית עדותם ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים, תעשה בתוך 14 יום ממועד קבלתם, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב המשכות הדיון.

4. הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 20 דקות לעד ועד 40 דקות ל בע"ד ולמומחה. כן יצטיידו בסמכויות לסיום התיק בפשרה, לפני שמיעת הראיות או אחריה.

5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 3/9/13 בקשה מנומקת לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם. על הבקשה לכלול את שמו המלא של כל עד רלוונטי. ביחס למומחים- ראו החלטה נפרדת הגוברת על האמור.
6. זימונו של עד שאינו מומחה, מותנה בהפקדת הסך של 400 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, בד בבד עם הגשת ההזמנה, אלא אם אורה על הפקדת סכום אחר, לאחר שהבקשה לזימון עדים תובא בפני. זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 878 ₪ בקופת בית המשפט. זימונו של מומחה שאינו רופא מותנה בהפקדת הסך הכולל של 1,755 ₪ בקופת בית המשפט ומראש שאם לא כן,- לא יזומן.
זימונו של מומחה רפואי מותנה בהפקדת הסך הכולל של 2,925 ₪ בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן. זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התעצ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
על צד המזמין מומחה - ליידעו כבר עתה שיש כוונה לזמנו, על מנת שישריין את התאריך ביומנו ולהזכירו את המועד אחת ל- 3 ח'. זאת- מתוך נסיון העבר וחשש מפני תקלות.
על צד המזמן עדים לוודא שיש אישורי מסירה 90 יום טרם הדיון שאם לא כן יטלו את ההזמנות למסירה אישית ולהזכיר לעדים את מועד הדיון 45 יום מראש.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.

7. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
על בעל-דין המבקש להגיש חוות-דעת, לזמן גם את המומחה מטעמו ולשריין עמו את מועד הדיון מיידית, כדי למנוע דחיות מיותרות . על בעל דין המבקש לחקור עד מומחה מטעם צד אחר- להודיע לו על כך בתוך 14 ימים מקבלת חווה"ד או מהיום, לפי המאוחר.

8. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

9. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.
ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יעל בסיס
נתבע: שי טרבולסי
שופט :
עורכי דין: