ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמוד הייב נגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובע

מחמוד הייב

נגד

נתבעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

\
בפני בקשה למינוי מומחים רפואיים בתחום האורטופדי, הנוירולוגי והעיניים.

בהתאם לסמכותי על פי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום האורטופדי ובתחום הנוירולוגי עק ב תאונת הדרכים מיום 5.2.11.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר אלי שטיינברג, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי את פרופ' עודד אברמסקי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי ואת פרופ' יובל יסעור, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום העיניים. זאת, על מנת שיחוו דעתם בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 5.2.11, כל אחד בתחומו.

בחוות דעתם מתבקשים המומחים להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותר לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבו הרפואי של התובע.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע, לעבודתו ולמקצועו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.

הצדדים ימציאו למומחים את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחים מתבקשים להגיש את חוות דעתם באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקשים המומחים לפרט בחוות דעתם את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניהם במועד מתן חוות הדעת.

מינוי המומחים ייכנס לתוקף לאחר הגשת תצהיר בריאות וטופס וס"ר כדין.

שכר טרחת כל אחד מהמומחים יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ.

הנתבעת תישא בשלב זה בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

הצדדים יסיימו ההליכים המקדמיים ביניהם בהתאם להחלטה מיום 21.1.13.

בנוסף לאחר קבלת כל חוות דעת המומחים יפעלו הצדדים כדלקמן:

התובע יגיש תחשיב נזק בתוך 60 ימים מקבלת כל חוות הדעת.

הנתבעת תגיש תחשיב הנזק בתוך 30 ימים מקבלת תחשיב הנזק של התובע.

לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים עליהם הם מבקשים להסתמך, לרבות חוות דעת אקטוארית.

בתוך 10 ימים מהגשת תחשיב הנזק של הנתבעת, יגישו הצדדים הודעה משותפת בדבר סיום ההליכים המקדמיים ביניהם על מנת שניתן יהיה לקבוע התיק בפני שופט.

מועד התזכורת הפנימית הקבוע ליום 30.4.13 מבוטל ובמקומו אני קובע תזכורת פנימית ליום 8.12.13.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחים.
ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מחמוד הייב
נתבע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: