ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף וקנין נגד קבוצת טרויה 2010 בע"מ :

לפני: כבוד השופט משה טוינה
נציג ציבור (עובדים) גב' פסה מרקוביץ
נציג ציבור (מעבידים) מר אשר רפפורט

התובע:
יוסף וקנין, (ת.ז. - 078727633)

-

הנתבעת:
קבוצת טרויה 2010 בע"מ, (חברות-514406636)


נוכחים:

התובע וב"כ עו"ד ליזה פודגייצקי
ב"כ הנתבעת עו"ד נדב דלומי
מר אשר ביטון – נציג הנתבעת

פרוטוקול


החלטה

נציג ציבור הוזמן כדין ולא התייצב, על כן הוחלט על קיום הדיון בהעדרו.

ניתנה והודעה היום י"א אייר תשע"ג, 21/04/2013 במעמד הנוכחים.

משה טוינה, שופט

ב"כ הנתבעת: באו איתי בדברים נציגי הנתבעת והחלטתי כן להתייצב לדיון היום, למרות ההחלטה של בית הדין לשחרור מייצור.

ב"כ התובע: במקביל לתביעה כאן אנחנו מטפלים מול המל"ל, ביקשתי לזמן את הנציגה ואני נפגשתי איתם ובדקתי את הנושא הזה והחוב המקורי עומד על כ- 29,000 ₪ קוזזו מהתובע גמלאות ונאמר לי כי הגמלאות יעודכנו. בגלל ששוחחתי איתם והייתי שם נכון להיום אנחנו ביתרת חוב קיבלתי את תעודת עובד ציבור ולמעשה קיוויתי שעדיין נציג הביטוח הלאומי כן יתייצב, ושוב אולי אפשר לתת כרגע צו ולדחות את הדיון לתקופה קצרה ולראות מה הנציג יגיד לנו. ככל שהמל"ל יאמר שהחוב עומד על 10,000 ₪ ויוחזרו הגמלאות שקוזזו ממנו. אנחנו מבקשים שהדיון יקבע כמה שיותר מהר, התובע לא קיבל את זכויותיו מהמל"ל הרבה זמן.


החלטה

1. נכון להיום ובעקבות הדיון שהתקיים בתיק ד"מ 31086-08-12, עילת התביעה היחידה עומדת לבירור היא זו הנוגעת לחוב שנוצר לתובע במוסד לביטוח לאומי בשל תלושי שכר שגויים במסגרתם נזקפה לתובע הכנסה בשווי של כ-2,300 ₪ בחודש, על שימוש ברכב צמוד מקבוצה 2, חודשים 9/2010 ואילך.

2. ביום 17.4.2013 הגיש המוסד לביטוח לאומי תעודת עובד ציבור בהתאם לבקשת התובע, המתייחסת לחוב שנוצר לתובע בעקבות עדכון הכנסותיו מהעבודה. על פי האמור בתעודת עובד הציבור "... לאחר בירור מקיף עודכן השכר מהעבודה, חובו צומצם משמעותית בעקבות עדכון ההכנסות הנוכחי. חובו עומד היום על סך של 10,315 ₪".

3. בדיון היום עולה כי קיימת מחלוקת לעניין משמעות האמור בהודעה, בהקשר למהות החוב של התובע במוסד לביטוח לאומי. לעניין זה יש לבחון האם החוב נכון להיום הוא חוב בניכוי הסכומים ששולמו וקוזזו מגמלת התובע, או החוב המקורי. כן יש לטעון אם החוב העומד נכון להיום, מקורו בהכנסות שנזקפו לזכות התובע בתלושי השכר השגויים או לחילופין ההכנסות משכר העבודה שאינם במחלוקת.

4. לאור האמור, אין מנוס מקיום דיון בנוכחות נותן תעודת עובד הציבור ובהתאם לעיל ייקבע דיון במסגרתו תתבקש נותן תעודת עובד הציבור הגב' רפילוביץ להתייצב לדיון יחד עם המסמכים הדרושים לה לבירור הסוגיות שבמחלוקת, כאמור בפסקה 3 לעיל.

5. המזכירות תודיע לצדדים על מועד דיון קרוב. ב"כ התובע תדאג לביצוע מסירה אישית לגב' רפילוביץ עם העתק החלטה זו.

ניתנה והודעה היום י"א אייר תשע"ג, 21/04/2013 במעמד הנוכחים.

גב' פסה מרקוביץ
נציגת ציבור עובדים

משה טוינה
שופט


מעורבים
תובע: יוסף וקנין
נתבע: קבוצת טרויה 2010 בע"מ
שופט :
עורכי דין: