ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. אלברט עבודות ציבוריות, שירותי נקיון, אחזקה ופיקוח בע"מ נגד מועצה מקומית גני תקווה :

בפני כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשת
ש. אלברט עבודות ציבוריות, שירותי נקיון, אחזקה ופיקוח בע"מ

נגד

משיבה

משיב פורמאלי

מועצה מקומית גני תקווה

בנק הפועלים בע"מ

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב מיום 26.4.13 (כבוד השופטת עינת רביד), בה נדחתה במעמד צד אחד בקשת המבקשת ליתן צו מניעה זמני כנגד חילוטה של ערבות בנקאית אוטונומית שנתן המשיב הפורמאלי (בנק הפועלים) למבקשת בקשר עם מכרז המשיבה , על סך 51,104 ₪.

לאחר שעיינתי בבר"ע על נספחיה ובהחלטה, החלטתי לדחות את הבר"ע מכח סמכותי לפי תקנה 406 (א) לתקנות סד"א ללא צורך במתן תגובה.

כלל הוא שעל מנת להצליח בהליך בו מתבקש עיכוב מימוש של ערבות בנקאית אוטונומית, על המבקש להצביע על מרמה או על נסיבות מיוחדות. ביהמ"ש לא ייתן בנקל צו מניעה זמני המונע מימוש ערבות בנקאית אוטונומית אלא במקרים נדירים ויוצאי דופן (ראו גם: רע"א 4479/10 דלתון עבודות אלומניום בע"מ נ' קש"ת מלונאות בע"מ, 13.6.10).

ערכאה דיונית בחנה את טענות המבקשת ועיינה במסמכים שהוגשו, וקבעה שהמבקשת לא הרימה את הנטל להראות שמתקיימות נסיבות חריגות אשר מצדיקות על פי הפסיקה הוצאת צו מניעה זמני אשר ימנע את מימוש הערבות הבנקאית האוטונומית.

הגם שהיה מקום לנמק את ההחלטה ביתר פרוט, ההחלטה סבירה על פניה, מבוססת לכאורה על החומר שהוגש ועל התרשמות מהמסמכים.

באלה ,ובשיקול הדעת הרחב הנתון לערכאה הדיונית בגדרו של מתן צו זמני אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב אלא במקרים חריגים שאינם בנמצא כאן.

על פי הפסיקה לא די בחוסר תום לב מצד הנערב על מנת למנוע את מימוש הערבות.

בהתייחס לשיקול מאזן הנוחות ובשים לב גם לסכום הערבות, שלא ראיתי מהחומר שלפני כי מימוש הערבות יסב למבקשת נזקים שלא יהיה ניתן לפצות עליהם במידה וייקבע בסופו של דבר שלא היה מקום למימוש הערבות.

מה גם, כעולה מההחלטה ומהחומר שלפני, הבקשה לצו המניעה הזמני הוגשה על פניו בשיהוי, ודומה לכאורה שעד היום לא הוגשה התביעה העיקרית של המבקשת ולא ניתנה בבקשה כל התייחסות לכך.

לאור האמור לעיל ומכח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סד ר הדין האזרחי, בקשת רשות הערעור נדחית ללא צורך בתגובה.

בהתאם נדחית גם הבקשה הדחופה למתן סעד זמני שהוגשה במעמד צד אחד במסגרת הבר"ע.

אין צו להוצאות.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע מיד לצדדים.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.