ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חן קדושים נגד אליהו חברה לביטוח בעמ :


בפני כבוד השופטת לימור ביבי-ממן

מבקשת( הנתבעת )

אליהו חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיב (התובע)

חן קדושים

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לאפשר לה לדחות את מועד הגשת דו"ח החוקר אשר נערך על ידה וזאת, עד לתום שמיעת עדותו של התובע.

הבקשה הועברה לתגובה ותגובה לתשובה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הנני מוצאת להיעתר לבקשה ולהלן יפורטו טעמי.

1. ברע"א 4249/98 שמעון סוויסה נ' הכשרת הישוב – חברה לביטוח בע"מ , נה (1) 515 (19.12.1999) , נקבעו על ידי בית המשפט העליון הקווים המנחים לגיבוש שיקול דעתו של בית המשפט בבואו לדון בבקשה לדחיית מועד העיון בראייה כדלקמן:

"הפרקטיקה בבתי-המשפט הישראליים, שלא כדוגמת בתי-המשפט האנגליים, היא לתת משקל לגישה שלעתים עיכוב הגשת הראיה שבמחלוקת עשוי לשרת את מטרת גילוי האמת יותר מאשר הגישה ההפוכה, הנוטה למעט בערכם של סייגים ולהורות – בסוג התביעות שלפנינו – על גילוי מלא של מסמכים, בלי להיכנס יתר על המידה לפירוטן של נסיבות קונקרטיות. קיצורו של דבר, שיקול-דעתו של בית-המשפט בישראל, אם לדחות את העיון בראיה למועד אחר אם לאו, הוא בלתי מוגבל והוא תלוי בנסיבות העניין, במחלוקת בין בעלי-הדין כפי שהיא נתגבשה בכתבי-הטענות ובצפי של בית-המשפט – לפי החומר שלפניו – לגבי הסתברות קיומן של נסיבות שבהן ניתן לשער שעיון מוקדם במסמכים על-ידי בעל דין לא ישרת את מטרות הצדק...
...

לאחר שסקרתי את כל השיקולים לכאן ולכאן נראה לי שאפשר לנסח את ההלכה כדלקמן:

(א) חזקה היא בתביעות פיצויים על נזקי גוף – כמו בתביעות אחרות – שיש מקום לגילוי כללי של מסמכים ולעיון בהם בעתו בין כשמדובר במסמכים "מועילים" ובין כשמדובר במסמכים "מזיקים";

(ב) רשאי בית-המשפט לסטות מן הכלל האמור אם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא את התובע לשיבוש ראיותיו ולא יסייע לחשיפת האמת;

(ג) בהחלטתו לסטות מן הכלל האמור ייתן בית-המשפט את דעתו על המחלוקת כפי שנתגבשה בכתבי-הטענות ולשאר נסיבות העניין. יש להניח שהוא ייטה לעשות שימוש בשיקול-דעת זה כשהמחלוקת סבה על עצם קיומו של האירוע נושא התביעה יותר מאשר כאשר מדובר בשיעור הנזק בלבד, אך גם בעניין זה אין לקבוע מסמרות;

(ד) במקרה מתאים רשאי בית-המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 119, לעיין בעצמו במסמך ולעמוד על הפער הקיים בין העובדות, כפי שפורטו בכתב-התביעה לבין תיאור העובדות כפי שהוא מופיע בראיה שבמחלוקת;"

2. משנתתי דעתי לקווים המנחים האמורים, בחנתי את נסיבותיו של המקרה בפני.
אין חולק כי במקרה בפני מכחישה הנתבעת את עצם קרות האירוע . טוען התובע כי , על אף האמור, הרי שיש לגלות את דו"ח החקירה הואיל וממילא מסר את גרסתו באשר לאירועים במסגרת תצהיר העדות מטעמו.
אין ממש בטענתו של התובע. כך, גרסתו של התובע כפי שהועלתה בתצהיר עדותו הראשית הינה כדלקמן:

"ביום 08.01.11 , לאחר צאת השבת, שבתי לבית העסק לאחר שזה היה סגור במהלך השבת כולה (08.01.11 ), ונדהמתי לגלות כי בית העסק נפרץ ונגנבה ממנו סחורה רבה. בעקבות, הפריצה נגרמו למנעולי בית העסק (מנעול תריס הכניסה ומנעול ארון המתכת בו אופסן מלאי הסיגריות - כנדרש עפ"י פוליסת הביטוח), כמו כן, מצאתי בקבוקי שתייה חריפה רבים שבורים על רצפת בית העסק (להלן: "המקרה הביטוח")"

עיון בתצהירו של התובע מעלה כי , בניגוד לטענת התובע כי במסגרת תצהירו חשף את גרסתו לאירועים, הרי שהתובע לא חשף את האופן בו ארעה הפריצה ונסיבותיה, באשר במסגרת תצהירו אינו מפרט כלל את האופן בו ארעה הפריצה- ולו לדידו – אלא רק את תוצאותיה. בשים לב לגרסתו האמורה של התובע כפי שהובאה במסגרת תצהירו, בחנתי את דו"ח החקירה אשר הועבר לעיוני בהתאם להחלטתי מיום 27/2/13. בחינה כאמור העלתה כי חשיפת דו"ח החקירה בשלב זה יכול שיהיה בה בכדי לפגוע בחקירתו הנגדית של התובע , באשר יש בדו"ח האמור בכדי לעורר ספק באשר לנכונות גרסתו של התובע כמפורט לעיל, באופן שלו מלכתחילה תהיה לו ידיעה באשר לאמור בדו"ח יוכל לשפר גרסתו החלקית כפי שפורטה לעיל.

אשר על כן , הנני נעתרת לבקשה וקובעת כי דו"ח החקירה יועבר לעיון התובע לאחר חקירתו הנגדית.

התיק נקבע לקד"מ ביום 4/6/13 שעה 10:30.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ג, 28 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חן קדושים
נתבע: אליהו חברה לביטוח בעמ
שופט :
עורכי דין: