ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה אלון נגד אהרן אמסלם :

בפני כבוד השופט יוסף בן-חמו

התובעים

  1. לאה אלון
  2. שרה אלי

נגד

הנתבע
אהרן אמסלם

החלטה

  1. הצדדים יתייצבו לקדם משפט ביום 9/6/13, שעה 09:00.
  2. אני מורה על גילוי מסמכים ועיון, הדדי, תוך 30 יום. בתוך המועד הנ"ל רשאים הצדדים למסור שאלונים. תשובות לשאלונים, אם ימסרו, תינתנה תוך 30 יום.
  3. כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיף ומורה כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב עד 45 יום לפני מועד קדם המשפט הנ"ל. כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 30 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או [לפי העניין] לקבוע אותה לדיון. נוהל זה יחול על כל בקשה בכתב שתוגש במהלך הדיון בתיק זה, אף אם תוגש בשלבים מאוחרים יותר.
  4. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-10 [טיפול בבקשות לדחיית מועדי דיון], או [לפי העניין] להוראת נוהל 2-10 [טיפול בבקשות לדחיית מועד מטעמים הקשורים בקיום דיון באותו מועד לפני שופט אחר], אשר יצאו מלפני נשיאת בית המשפט העליון. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהן פרטים רלוונטיים – יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט.

ניתנה היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 אפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה אלון
נתבע: אהרן אמסלם
שופט :
עורכי דין: