ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מזליקה אלימלך נגד אלעד מורד :

בפני כבוד השופטת עינב גולומב

תובעת

מזליקה אלימלך

נגד

נתבעים

1.אלעד מורד
2.ליזט מורד

פסק דין

1. בפני תביעה לביטול הסכם בקשר ליחידת דיור בבית שבבעלות הנתבעים בבית שאן, השבת הסכומים ששילמה התובעת לנתבעים על-פיו וכן פיצויים עבור נזקים שונים שנגרמו לתובעת, לטענתה, עקב התנהלות הנתבעים.

2. על-פי מתווה שגובש בישיבת קדם משפט מיום 4.3.12 , במסגרת פשרה ולצורך סיום מלא של המחלוקת, הוסכם על השבה הדדית בין הצדדים, באופן שהנתבעים ישיבו לתובעת את הסכום ששילמה ליד יהם, בניכוי דמי שימוש עבור יחידת הדיור לתקופה שמיום 7.4.08 עד סוף חודש דצמבר 2010 , כפי שיקבעו על-ידי שמאי שימונה על-ידי בית המשפט, וסכומים נוספים שהנתבעים שילמו לתובעת במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, וב שערוך הסכומים. בין הצדדים נותרה מחלוקת באשר לגובה הסכומים ששילמו הנתבעים לתובעת במסגרת ההתקשרות בין הצדדים , וכן באשר לשאלה האם הסכום שישיבו הנתבעים לתובעת ישולם בתשלום אחד או במספר תשלומים. ביחס לשתי הנקודות האחרונות הסמיכו הצדדים את בית המשפט להכריע בהתאם לשיקול דעתו על בסיס סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים, על בסיס טיעונים שהוגשו בכתב.

3. במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, שילמה התובעת לנתבעים סך של 407,610 ₪, ובשערוך ליום הגשת התביעה בהתאם לכ"ת – 479, 845 ₪. בהתאם לקביעת השמאי שמונה המטעם בית המשפט, דמי השימוש הראויים לתקופה הנזכרת לעיל עומדים על סך 40,300 ₪, ובשערוך ליום הגשת התביעה – 43,129 ₪.

4. בהתאם למתווה המוסכם ולהסכמת הצדדים כי בהמ"ש יפסוק בנקודות שנותרו במחלוקת על בסיס סעיף 79א לחוק בתי המש פט, ולאחר עיון בטענות הצדדים, אני קובעת כדלקמן:

א. התובעים ישלמו לנתבעת סך של 389,000 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

ב. הסכום האמור ישולם ב- 5 תשלומים שווים; התשלום הראשון ישולם לתובעת ביום 2.7.13, ולאחר מכן ישולמו יתר התשלומים ביום העסקים הראשון של כל חודש עוקב. אי תשלום במועד של אחד מהתשלומים הנ"ל, יעמיד את מלוא יתרת סכום פסק-הדין לתשלום מיידי, והתובעת תוכל לנקוט צעדים למימושו ולגביית מלוא החוב הפסוק.

בנסיבות העניין, ונוכח המתווה המוסכם והחיסכון עקב כך בהליכים ובעלויות, אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ט אייר תשע"ג, 29 לאפריל 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מזליקה אלימלך
נתבע: אלעד מורד
שופט :
עורכי דין: